Czy pojedziemy tramwajem po Tarnowie?

5
1451
REKLAMA

Tramwaj to nie tylko środek transportu. To także narzędzie szeroko pojętej odnowy urbanistycznej, które może przyczynić się do zmiany postrzegania miasta przez jego mieszkańców i turystów. Od czasu likwidacji linii tramwajowej w Tarnowie powstało kilka wizji i projektów reaktywacji tej formy komunikacyjnej. Na szczególną uwagę zasługują plany budowy Tarnowskiego Szybkiego Tramwaju powstałe w latach 80. ubiegłego wieku, a także wizja linii tramwajowej autorstwa dra Łukasza Zaborowskiego, eksperta Instytutu Sobieskiego w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego. Czy jeszcze kiedyś pojedziemy po mieście tramwajem?
Tarnów był jedynym prowincjonalnym galicyjskim miastem, po którym kursowały elektryczne tramwaje. Pojazdy szynowe na tarnowskich ulicach pojawiły się w 1911 roku i służyły mieszkańcom aż do II wojny światowej, kiedy to niemiecki okupant, początkiem lat 40-tych, zawiesił ich funkcjonowanie. Tarnów posiadał łącznie 8 wagonów do przewozu pasażerów, które dumnie przemierzały ulice: Dworcową, Krakowską, Wałową i Lwowską. „Tylko Wiedeń miał drugie takie tramwaje: czerwone jak biedronki, wypucowane do połysku, z błękitno-złotym herbem miasta Tarnowskich, Leliwą, na pudłach (…)” – wspominał Jan Bielatowicz, znany poeta, który swoje dzieciństwo spędził w Tarnowie.

REKLAMA

System tramwaju dwusystemowego
Od momentu likwidacji sieci tramwajowej co kilkanaście lat powstawały mniej lub bardziej zaawansowane projekty i wizje reaktywacji linii. Najnowszy pomysł zawarty został w opracowaniu „Tramwaj dla polskich miast”, raporcie stworzonym przez dra Łukasza Zaborowskiego, wydanym przez Instytut Sobieskiego w 2019 roku. Stanowi on użyteczny zbiór wskazań, jak współcześnie projektuje się systemy tramwajowe. Szczegółowo przedstawiono w nim zalety tramwaju jako środka transportu oraz narzędzia odnowy urbanistycznej, w którym zawarte zostały także autorskie wizje nowych sieci tramwajowych dla pięciu dużych polskich miast: Białegostoku, Bielska-Białej, Kielc, Radomia i Tarnowa.
Dla miasta pod Górą św. Marcina naukowiec przedstawił koncepcję budowy dwusystemowego tramwaju. Tego typu rozwiązania są współcześnie coraz częściej wykorzystywane przy okazji planowania nowych, jak i modernizacji obecnie funkcjonujących sieci tramwajowych w Europie. Charakteryzują się tym, że w przypadku wykorzystania „(…) tramwaju dwusystemowego, pojazd typu tramwajowego na krańcu sieci miejskiej wjeżdża na linię kolejową i kontynuuje kurs jako pociąg (szynobus) w ruchu podmiejskim. Rozwiązanie to łączy dostępność tramwaju w mieście z zasięgiem i szybkością kolei poza miastem. Podstawową korzyścią jest polepszenie dostępu do śródmieścia z obszarów podmiejskich.” – czytamy w opracowaniu.

Łukasz Zaborowski dostrzega potrzebę budowy linii tramwajowej w Tarnowie, która ma umożliwić szybką komunikację mieszkańców zamieszkujących najgęściej zaludnione dzielnice zlokalizowane w północno – wschodniej części miasta z jego centrum oraz dworcem kolejowym. Plan zakłada budowę miejskiej linii tramwajowej o długości 5,8 km. Wstępna liczba przystanków, licząc od dworca głównego w Tarnowie do końcowej części linii, wynosi 14, co daje średnią odległość międzyprzystankową 450 m. Taka sieć, zsynchronizowana i wzbogacona o system kolejnych przystanków, miałaby biec dalej w kierunku Żabna i Tuchowa z wykorzystaniem obecnie istniejących fragmentów linii kolejowych, zapewniając dogodnie połączenia szynowe osobom zamieszkującym znacznie oddalone od centrum dzielnice (np. Klikowa, Zabłocie, Chyszów). Projekt zakłada możliwość przedłużenia wykonywanych kursów do podtarnowskich miejscowości leżących wzdłuż wskazywanych wcześniej linii kolejowych.

Schemat tramwaju dwusystemowego dla Tarnowa oprac. dr Łukasz Zaborowski

Tramwaj ożywia miasto
Realizacja przedsięwzięcia pozwoliłaby na skuteczne skomunikowanie miejsc, do których obecnie nie docierają autobusy MPK, z uwzględnieniem bezpośrednio starego miasta, gdzie od kilkunastu lat ruch pojazdów jest bardzo ograniczony ze względu na obowiązujące zakazy wjazdu. Co istotne, wizja budowy nowej sieci zakłada przejazd tramwajów również po fragmencie szlaku dawnej linii, tj. ul. Lwowską, Wałową i Krakowską, dając nadzieję na bezpośrednie ożywienie tej części Tarnowa.
Warto zaznaczyć, że obecnie w miastach wielkości Tarnowa powrót do wykorzystania systemów tramwajowych niesie za sobą wiele pozytywnych zmian, mając bezpośredni wpływ na wzmocnienie pozycji gospodarczej i wizerunkowej stolicy subregionu. – „Powrót mieszkańców do miast powinien stać się nadrzędnym celem polityki przestrzennej w Polsce. Ożywione, przyjazne dla ludzi śródmieścia. Więcej pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu publicznego. Pobudzenie gospodarki – handlu, usług, rozrywki. Kolejnym wyzwaniem jest konieczność wzmocnienia ośrodków regionalnych. Ich wizerunek i atrakcyjność można podnieść przez nadanie im pewnych cech wielkomiejskich. Stworzy to szansę na przełamanie podziału na Polskę A i B, który przebiega już nie geograficznie, lecz między metropoliami a resztą kraju.” – czytamy w raporcie.

Tarnów po utracie statusu miasta wojewódzkiego dotkliwie odczuwa skutki odpływu mieszkańców do większych ośrodków w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i perspektyw rozwojowych. Nowoczesny tramwaj na tarnowskich ulicach zdecydowanie wpłynąłby na poprawę wizerunku miasta i wzmocnienie jego pozycji.
Znając możliwości finansowe Tarnowa, zapewne omawiany wyżej projekt, podobnie jak i wiele innych, nie doczeka się realizacji. Warto było jednak przybliżyć jego założenia, by pokazać, że ambitne plany i koncepcje rozwoju miasta nie są obojętne nawet osobom spoza Tarnowa. Dodajmy, że Olsztyn jest obecnie jedynym miastem w Polsce, gdzie w ostatnich latach od podstaw została wybudowana linia tramwajowa. Pojazdy szynowe na ulicach stolicy Warmii i Mazur pojawiły się ponownie w 2015 roku, po pięćdziesięciu latach od momentu ich likwidacji.

REKLAMA

5
Dodaj komentarz

1 Liczba komentarzy
4 Odpowiedzi
0 Obserwują
 
Komentarze z największą ilością reakcji
Najbardziej negatywny komentarz
3 Autorzy komentarzy
  Ustaw powiadomienia  
NAJNOWSZE NAJSTARSZE NAJWYŻEJ OCENIANE
Powiadom o
Mr X

Mniejszy Grudziądz może się pochwalić się swoimi tramwajami – na większej powierzchni miasta Tarnowa w porównaniu do Grudziądza (o 22%) i zbliżonej do Gorzowa Wlkp powinny kursować tramwaje na dwóch liniach. Jedna od Osiedla Zielonego przez Elektryczną i Czystą do Mościc (ok 9 km) i druga od Zgłobic/Krakowskiej do Szpitala Św.Łukasza (ok 11 km). Mija już 78 lat od likwidacji linii. Oby udało się wznowić ruch tramwajowy najszybciej jak to możliwe!