Czy prezydent zasługuje na swoje zarobki?

0
393
Całkowity dochód prezydenta Tarnowa w roku 2018 wyniósł 208 tys. zł | fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Wynagrodzenia miesięczne urzędujących w Tarnowie szefów obu samorządów, czyli prezydenta miasta nad Białą i starosty powiatu ziemskiego są na podobnym poziomie. Prezydent Roman Ciepiela zarabia jednak w skali roku kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej od starosty tarnowskiego Romana Łucarza, głównie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej miejskiej spółki. Średnie zarobki dyrektorów wydziałów są na podobnym poziomie.

REKLAMA

Budżet miasta wydaje rocznie blisko 30 mln złotych na wynagrodzenia dla ponad 470 pracowników magistratu – w tej sumie znajdują się kwoty zarobków brutto wraz z kosztami pracodawcy tj. funduszem ubezpieczeń społecznych i funduszem pracy. Średnia płaca w Urzędzie Miasta Tarnowa wynosi 3,8 tys. zł brutto. Zarobki kierownictwa UMT odbiegają oczywiście daleko od tego wskaźnika…
Średnie wynagrodzenie dyrektorów wydziałów w Urzędzie Miasta Tarnowa wynosi ok. 7,5 tys. zł, a średnia płaca trojga zastępców prezydenta sięga miesięcznie 11 tys. zł brutto. Dla przykładu – ponad 150 tys. zł rocznie zarabiają wiceprezydenci: Piotr Augustyński i Dorota Krakowska, a także skarbnik miasta Sławomir Kolasiński. Także wynagrodzenie miesięczne prezydenta Romana Ciepieli zbliża się do 11 tys. zł. W skali roku zarabia on ponad 170 tys. zł, a do tego otrzymuje około 35 tys. zł za udział w Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Niektórzy uważają, że to za wiele. W grudniu minionego roku doszło nawet do próby… zamachu na prezydencką pensję. Radny Marek Ciesielczyk w liście otwartym zwracał uwagę, że Roman Ciepiela zarabia znacznie więcej niż jego odpowiednik w dwukrotnie większym Rzeszowie. Porównał całkowity dochód prezydenta Tarnowa w roku 2018, który wyniósł 208 tys. zł, z wynagrodzeniem prezydenta stolicy Podkarpacia, przekraczającym zaledwie 156 tys. zł. Na razie jednak nie ma woli większości rady, aby pensję prezydenta Tarnowa uszczuplić.
Jeśli chodzi o kierownictwo Starostwa Powiatowego, to nie powinno mieć kompleksów wobec władz miasta. Średnia zarobków dyrektorów wydziałów jest podobna jak w tarnowskim magistracie. Dla przykładu: dyrektor wydziału organizacyjnego pobiera miesięcznie 8.471 zł brutto, wydziału transportu i komunikacji – 7 511 zł, wydziału geodezji – 7.311 zł. Wynagrodzenie zaś starosty tarnowskiego wynosi 10.940 zł, a składają się nań: pensja zasadnicza, wysługa, dodatki funkcyjny i specjalny. W minionym roku całkowite wynagrodzenie Romana Łucarza za pracę przekroczyło nieco 131 tys. zł. Z kolei wicestarosta Jacek Hudyma (według ostatnich danych) otrzymuje co miesiąc 10.280 zł, etatowy członek zarządu powiatu Tomasz Stelmach – 7.894 zł, a Anna Niedojadło, pełniąca funkcję skarbnika powiatu – 10.835 zł.
– Wynagrodzenia starosty i członków zarządu powiatu nie były w ostatnich latach podwyższane, natomiast w październiku 2018 roku – w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obniżające pensje samorządowcom i stosowną uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego z lipca 2018 roku – wynagrodzenia te zostały obniżone o dwadzieścia procent pensji zasadniczej – informują w tarnowskim starostwie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o