Czy szef gangu zwróci 20 mln zł?

0
147
nielegalne papierosy
REKLAMA

Pytany w tej sprawie Tomasz Kozioł, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, zwraca uwagę na fakt, iż wspomniana kwota 20 mln zł nie jest, jak niektórzy myślą, karą grzywny.
– To jest środek karny przepadku korzyści majątkowej, osiągniętej z popełnienia przestępstwa, orzeczony w oparciu o przepisy kodeksu karnego skarbowego, a nie kodeksu karnego. Oznacza to, że w grę wchodzi przepis, który nakłada na sąd obowiązek orzeczenia tego środka. W tym przypadku jego skala uzależniona była od dokładnych wyliczeń urzędu skarbowego, zweryfikowanych przez sąd, na jaką kwotę oskarżony wskutek nielegalnej działalności uszczuplił z korzyścią dla siebie należności Skarbu Państwa. Mieliśmy tu do czynienia z dobrze rozwiniętą działalnością prowadzoną przez kilka lat, stąd mowa o tak wysokiej kwocie.Niektórzy przypuszczają, że oskarżony może nigdy nie zwrócić 20 mln zł, tym bardziej
że sąd orzekł również grzywnę.– Sędzia w tej sytuacji nie zastanawia się nad możliwością wyegzekwowania od skazanego tej kwoty. Nie bierze pod uwagę jego dochodów, warunków osobistych, stosunków majątkowych czy możliwości zarobkowych – odpowiada sędzia Kozioł. – Sędzia jest tylko wykonawcą dyspozycji przepisu, który musi być stosowany obligatoryjnie.
Zdaniem sędziego Kozioła, sens przepisu jest taki: jeśli działałeś na szkodę Skarbu Państwa, powodując uszczuplenie jego należności, i odniosłeś z tego korzyść, to teraz zwróć mu to, co wcześniej zabrałeś.
– Norma prawna ma abstrakcyjny wymiar i zakłada, że oskarżony, jeśli nie teraz, to w przyszłości, będzie mógł zwrócić orzeczoną kwotę. Ponadto pod uwagę bierze się nie tylko gotówkę, lecz także składniki majątku należące do oskarżonego, na przykład samochody czy nieruchomości, które mogą się stać przedmiotem egzekucji.
Rzecznik Sądu Okręgowego przyznaje, że nie pamięta, by wcześniej w okręgu tarnowskim była orzeczona kara w tej wysokości. Możliwe, że jest rekordowa, przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat.
Przypomnijmy: Sąd Okręgowy w Tarnowie ogłosił w tym miesiącu wyrok dotyczący produkcji i sprzedaży nielegalnych papierosów w Tarnowcu i Świebodzinie. Główny oskarżony, szef gangu, musi zapłacić Skarbowi Państwa 20 mln zł. On i siedmiu innych członków grupy przestępczej skazani zostali dodatkowo na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz kary grzywny. Wyroki nie są jeszcze prawomocne.
Jak ustalono w śledztwie, pod Tarnowem działało kilka nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych. Papierosy bez akcyzy trafiały na czarny rynek. Doszło do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu ponad 160 tys. sztuk papierosów oraz 87,5 tony tytoniu do palenia w woreczkach. Z powodu niezapłaconego podatku akcyzowego Skarb Państwa stracił 54 mln zł. Gang wpadł, gdy przygotowywał się do uruchomienia nielegalnej rozlewni alkoholu.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o