Czy Tarnów ma jeszcze 100 tys. mieszkańców?

0
82
Według przewidywań GUS, Tarnów przestanie być miastem 100‑tysiecznym w 2030 roku. Niektórzy twierdzą, że już obecnie mieszka tutaj niewiele ponad 90 tys. osób
REKLAMA

Problem, ilu mieszkańców ma Tarnów, pojawił się publicznie podczas spotkania znanego reportera Filipa Springera, autora książki „Miasto. Arichpielag”, z czytelnikami. Wtedy to obecny na spotkaniu Jakub Kwaśny, radny miejski, powiedział, iż można przypuszczać, że w Tarnowie mieszka już mniej niż 100 tys. ludzi. Zwrócił uwagę na liczbę złożonych w mieście deklaracji śmieciowych, które z założenia mają odpowiadać liczbie osób rzeczywiście zamieszkałych.
W niektórych miastach i gminach liczba deklaracji istotnie stanowi dodatkową informację o liczbie mieszkańców, zdaniem niektórych, najbardziej miarodajną.

REKLAMA

Ktoś ciągle wyjeżdża…
W przypadku Tarnowa GUS podaje, że na koniec 2015 r. miasto liczyło 110,6 tys. mieszkańców, ale wielu w to nie wierzy.
– Dane, które publikujemy na ten temat, odnoszą się do liczby osób zameldowanych na stałe. To jest nasze źródło informacji – mówi Anna Gubernat z Oddziału Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Tarnowie. – Czy liczba deklaracji śmieciowych może być wiarygodnych źródłem? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Przede wszystkim zależy to od tego, na ile te dane są rzetelne.
W tym właśnie jest problem. Rozdźwięk między liczbą osób zameldowanych w Tarnowie na stałe i liczbą deklaracji coraz bardziej się powiększa. Obecnie różnica wynosi już prawie 20 tysięcy! Ostatnie dane wykazują, że oświadczenia śmieciowe obejmują 91 tys. osób.
– Sytuacja pod tym względem jest dynamiczna – słyszymy w Wydziale Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Tarnowa. – Najbardziej w dużych blokowiskach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Praktycznie co miesiąc są jakieś zmiany. Na przykład w przypadku jednej nieruchomości tylko w ciągu tego roku tych korekt mieliśmy już 36.

Gdzie są wasze śmieci?
W grudniu 2013 roku deklaracje śmieciowe obejmowały znacznie większą liczbę mieszkańców – ponad 95 tysięcy. Co się więc dzieje?Według obowiązujących przepisów, deklaracje powinny dotyczyć wszystkich mieszkańców miasta, którzy obecnie w nim przebywają, także tych, którzy nie mają tutaj stałego zameldowania. Nie dotyczą natomiast tych, którzy wprawdzie mają stałe zameldowanie, lecz z jakichś powodów okresowo opuścili swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Mało kto też wie, że za wywóz odpadów powinny płacić również te osoby, które przyjeżdżają do rodzinnego miasta na czas wakacji, przynajmniej na miesiąc. Wtedy powinny one zgłosić ten fakt w urzędzie w ciągu pierwszych 14 dni swego pobytu.Ilu mieszkańców liczy więc Tarnów? Ponad 110 tys. czy 91 tysięcy? Czy te drugie dane można uznać za wiarygodne? W wielu gminach trwa ich weryfikacja, ponieważ okazało się, że deklaracje nie zostały wypełnione zgodnie z prawdą. Często liczba osób objętych opłatą za wywóz śmieci była zaniżona.
– To zwykle firmy zajmujące się wywozem odpadów zgłaszają nam jakieś zauważone nieprawidłowości. Bywa na przykład, że firma zaobserwowała, że 120‑litrowy pojemnik na śmieci, który powinien starczać 4‑osobowemu gospodarstwu domowemu na tydzień, jest ciągle przeładowany, tak jakby posesję zamieszkiwało więcej osób. Wówczas przeprowadzamy czynności kontrolne, jedziemy na miejsce i staramy się ustalić fakty – mówi Anna Kupiec z Referatu Gospodarki Komunalnej UMT. – Nie jesteśmy jednak w stanie oszacować, jaką skalę przybrały wszystkie możliwe przekłamania w deklaracjach.
Rychły koniec „stutysięcznika”?
Spadek liczby deklaracji w ciągu ostatnich trzech lat może też świadczyć o ciągle trwającym w Tarnowie exodusie, czyli wyjazdach za lepszą pracą za granicę lub do dużych polskich miast. Warto pamiętać, że w 2014 roku ukazały się dane, z których wynikało, że Tarnów znajduje się w czołówce miast w Polsce, z których wyemigrowało najwięcej osób w stosunku do liczby mieszkańców (7,3 proc.).
Nie wiadomo jednak, czy w mieście mieszka już – rzeczywiście – mniej niż 100 tys. ludzi, ponieważ nieznana ich liczba przebywa tu poza wszelką ewidencją.
Jedno jest pewne. Trudna sytuacja demograficzna miasta i zjawisko wyludniania się są w Tarnowie ciągle aktualne.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o