Dla kogo ta kamienica?

0
317
Trwa remont kamienicy przy ul. Legionów
REKLAMA

Według bardzo wstępnych planów władz miejskich, pod nowym adresem swoją siedzibę znajdą wydziały obecnie mieszczące się w budynku przy ul. Goldhammera.
Urząd Miasta Tarnowa rozrósł się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Obecnie pracuje w nim 475 osób, a magistrackie wydziały rozmieszczone są w kilku punktach w mieście, m.in. w budynkach przy ulicach Nowej 3 i Nowej 4, Mickiewicza 2, Goldhammera 3, przy ul. Mickiewicza 6 (część budynku Poczty Polskiej). Początkiem lipca 2015 tarnowscy radni zgodzili się na zakup przez miasto kamienicy przy ul. Legionów 14 za kwotę około 780 tys. zł. Miasto skorzystało z prawa pierwokupu. Kamienica przy ul. Legionów 14 datowana jest na rok 1912, to budynek trzykondygnacyjny z oficynami, z bogato zdobioną elewacją główną od strony wschodniej; powierzchnia użytkowa wynosi ok. 1 tys. mkw. W 1981 roku kamienica została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych.Warto przypomnieć, że transakcji kupna towarzyszyło sporo kontrowersji. Mówiono, że to zakup nieprzemyślany, bez dokładnego rozeznania możliwości adaptacji zabytkowej i niegdyś mieszkalnej kamienicy na potrzeby magistratu, bez zastanawiania się nad możliwością spełnienia wymagań odnośnie chociażby dróg ewakuacji w budynkach użyteczności publicznej, itd. Bardzo ostrożnie szacowano koszty remontu, mówiąc wówczas o kwocie ok. 3,5‑4 mln zł. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela tłumaczył wtedy, że zakup kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie magistrackiego budynku przy ul. Mickiewicza 2 pozwoli te obiekty połączyć i zgrupować w jednym miejscu wiele wydziałów, rozproszonych obecnie po mieście.
Przez długi czas w kamienicy nie działo się nic, nie licząc spadających na chodnik kawałków elewacji i gzymsu. Elewację zabezpieczono, zamknięto przejście chodnikiem w pobliżu kamienicy. W 2016 roku rozpoczęto prace przygotowawcze, kompletowanie dokumentacji, zawierającej m.in. inwentaryzację budowlaną oraz ekspertyzę techniczną budynku, program prac konserwatorskich oraz projekt remontu i dostosowania obiektu do potrzeb biurowych. Na dokumentację wydano ok. 70 tys. złotych.
– W połowie 2017 roku ogłosiliśmy przetarg na całościową rewitalizację zabytkowego obiektu wraz z wykończeniem wnętrz. Zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie niespełna 3 mln zł. Niestety, po otwarciu jedynej oferty, jaką otrzymaliśmy, okazało się, że potencjalny wykonawca skalkulował prace na kwotę 5 mln 95 tys. zł. Przetarg został wtedy unieważniony – mówi Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa.
Kolejnego przetargu na kompleksową rewitalizację już nie ogłaszano. Zdecydowano o podziale zadania na etapy i jesienią ubiegłego roku ogłoszono przetarg na etap pierwszy. Przetarg rozstrzygnięto, prace warte 3,477 mln zł wykonuje tarnowska firma Euro Bud. Roboty powinny zakończyć się w październiku bieżącego roku.
– Prace są prowadzone bez przeszkód i bez większych niespodzianek, o które w zabytkowych budynkach nietrudno. Nie stwierdzono wewnątrz żadnych polichromii. Na ten moment nie przewidujemy opóźnień. Wykonawca rewitalizacji prowadzi prace związane z wymianą stropów na żelbetowe wzmocnione, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontowany jest dach, usuwane są niewielkie balkony od strony podwórka, na co zgodę wyraził konserwator zabytków. Ten pierwszy etap to także wykonanie izolacji fundamentów, szybu na windę oraz połączenia komunikacyjnego kamienicy z budynkiem przy Mickiewicza 2 – tłumaczy dyrektor Nakielny.
Chcąc wyrównać poziomy między sąsiadującymi ze sobą budynkami, wybudowane zostaną dodatkowe schody wewnętrzne. Rewitalizacja prowadzona jest w oparciu o program prac konserwatorskich i pod nadzorem konserwatora zabytków. Sporo cennych elementów zostanie odrestaurowanych lub odtworzonych.
– Sztukaterie na sufitach, pomalowane często na bardzo różne kolory, zostały zdjęte i poddane będą pracom konserwatorskim. Wrócą na swoje miejsce już w jednolitym białym kolorze. Podobnie z dekoracjami nad drzwiami. Supraporty poddane zostaną konserwacji i ponownie zamontowane, a w miejscach, w których ich nie było lub były uszkodzone, zostaną odtworzone.
W kamienicy było sporo pieców kaflowych. Te, które były bardzo zniszczone lub nie przedstawiały szczególnej wartości artystycznej, zostały usunięte. Z kolei trzy zabytkowe piece kaflowe, z dekoracyjnymi kaflami z zakładów w Tarnowie i we Lwowie, i zachowanymi w dobrym stanie oryginalnymi, żeliwnymi drzwiczkami, zostały rozebrane. Również zostaną poddane konserwacji i wrócą do budynku. Będą pełnić funkcję ozdobną – tłumaczy Marta Wojnowska, starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych w tarnowskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Jaki kolor zyska kamienica? Przyglądając się mocno zabrudzonej elewacji trudno było zgadywać, jaki miała kolor w czasach świetności.
– Zostały przeprowadzone badania stratygraficzne, mające określić pierwotną warstwę kolorystyczną, do której trzeba odwołać się przy doborze kolorystyki. Badania potwierdziły, że jest to kolor ciepły ugrowy, odcień pomiędzy żółtym a piaskowym. Kilka próbek już naniesiono na elewację. Ostateczny kolor wybierze komisja konserwatorska. Przy malowaniu elewacji wykorzystane będą farby konserwatorskie, farby krzemianowe – dodaje Marta Wojnowska.
Na razie nie wiadomo, kiedy mógłby być ogłoszony przetarg na drugi etap rewitalizacji kamienicy przy ul. Legionów 14.
– W drugiej części planowane są prace związane z wykończeniem wnętrz, malowaniem ścian, ułożeniem posadzek, montażem instalacji oraz centralnego ogrzewania, a także wyposażenia pomieszczeń pod kątem ich ostatecznego przeznaczenia. Szacujemy, że prace te kosztować będą ok. 2,5‑3 mln zł. Realizacja drugiego etapu zależy od zapisów w projekcie budżetu Tarnowa na rok 2020 – dodaje dyrektor Nakielny.
Dla kogo ta kamienica? To pytanie powraca co jakiś czas. Według bardzo wstępnych planów władz miejskich, pod nowym adresem swoją siedzibę znaleźć mogłyby wydziały obecnie mieszczące się w budynku przy ul. Goldhammera, a ten zostałby sprzedany. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments