Filmoteka pana dyrektora

0
100
REKLAMA

Filmy są oglądane od czasu, gdy w samochodach egzaminacyjnych zamontowano kamery. Zarejestrowany obraz i dźwięk mogą być dowodem, jeśli toczy się spór między egzaminatorem i zdającym lub między egzaminatorem a dyrektorem ośrodka.
– Kiedyś, jeśli dochodziło do rozbieżności zdań, słowo było przeciwko słowu. Teraz nikt niczego nie zmyśli, ani się nie wyprze – mówi dyrektor Karasiewicz. – Codziennie w ramach nadzoru oglądam filmy z egzaminów zdanych i niezdanych, by ocenić pracę egzaminatorów. W zeszłym roku po obejrzeniu tej filmoteki pewne zarzuty zostały skierowane przeciwko jednemu egzaminatorowi, w bieżącym były dwa takie przypadki. Jeśli zarzuty są istotne, egzaminatorzy mogą być ukarani w oparciu o przepisy kodeksu pracy.
Szef MORD mówi, że czasem egzaminatorom zwraca się tylko uwagę na sposób bycia i formy kontaktu ze zdającym, bo kultura obowiązuje…
Ale kamery w samochodach biorących udział w egzaminach na prawo jazdy pojawiły się przede wszystkim dlatego, by przeciąć wszelkie ewentualne spekulacje co do przebiegu tegoż egzaminu i ułatwić zainteresowanym stronom jego ocenę.
– Średnio na 20 osób, które w ciągu roku oblały egzamin i zgłaszają zastrzeżenia nie zgadzając się z decyzjami egzaminatorów, 18 uznaje potem racje tych drugich. Pomaga w tym obejrzenie zarejestrowanego w pojeździe filmu. Reszta, która obstaje przy swoim, zgłasza skargę w urzędzie marszałkowskim, bo ma do tego prawo. Zdarza się, że niektórzy kandydaci na kierowców dopiero na filmie zauważają poważne wykroczenia, których dopuścili się na drodze i przez to nie zdali.
Bernard Karasiewicz informuje, że jeśli uzasadnione argumenty znajdą się po stronie zdającego, MORD egzamin ponawia, a koszty (147 zł) pokrywa ośrodkowi obwiniony egzaminator. W Tarnowie za pierwszym razem zdaje obecnie ok. 40 proc. kandydatów na kierowców.
Egzaminy na prawo jazdy kat. B są obowiązkowo nagrywane przez kamery umieszczone w samochodach od 2006 roku. Urządzenia muszą rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu i dźwięk. Ośrodki ruchu drogowego zobowiązane są do przechowywania tego materiału przynajmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Kandydaci na kierowców mają prawo do zapoznania się z nagraniem, jeśli wyrażają takie życzenie.
MORD w Tarnowie dysponuje trzema samochodami egzaminacyjnymi z zamontowaną kamerą. Monitorowany jest także plac manewrowy, na którym zdawane są egzaminy na prawo jazdy w pozostałych kategoriach.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o