Gdzie wyrzucić… telewizor?

0
319
elektrosmieci
REKLAMA

Legalne drogi
Krzysztof Kluza, dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego podkreśla, że nie dlatego, by z elektrośmieciami w Tarnowie nie było co zrobić.
– Jako gmina musimy zabezpieczyć mieszkańcom odbiór wszystkich odpadów. Stałe punkty odbioru odpadów nietypowych – w tym „elektrośmieci” – to tzw. PSZOK (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), znajdujące się w Tarnowie przy ul. Cmentarnej i Kąpielowej. Punkty pracują codziennie od godz. 8 do 17, można tam odwieźć sprzęt i zostawić nieodpłatnie. Zużyty sprzęt elektryczny jest także zabierany podczas organizowanych kilka razy do roku zbiórek tzw. wielkich gabarytów. Pozostawione w punktach zbiórki „gabarytów” zepsute miksery, suszarki itp. także zostaną zabrane i odpowiednio zutylizowane. Są także punkty prywatnych firm odbierających elektrośmieci – ich adresy można znaleźć na miejskiej stronie internetowej.
Jak dodaje Kluza, przy wymianie dużych urządzeń AGD popularną formą jest zabieranie starego sprzętu przez firmę, która sprzedaje sprzęt nowy – niektóre firmy robią to w cenie zakupu, inne za dodatkową opłatą, ale wszystkie muszą mieć taką usługą zapisaną w swojej działalności i oddawać zużyty sprzęt w wyznaczonych do tego punktach.

REKLAMA

Bez śmieciowych kar
Jak z karaniem za wyrzucanie nietypowych odpadów do kontenerów i w ogóle za mieszanie śmieci? Dyrektor TOK przyznaje, że w mieście trudno byłoby zastosować jakieś kary indywidualne. W domach jednorodzinnych, gdzie łatwo ustalić właściciela śmieci, tego typu przewinienia raczej się nie zdarzają, bo selekcja odbywa się tam na niższym poziomie.
– Gdyby ktoś zostawił zużyty sprzęt czy inne problematyczne odpady przy zwykłych pojemnikach, to firma wywożąca śmieci tego nie zabierze i najwyżej pouczy właściciela, w jaki sposób ma się takich odpadów pozbyć – przez PSZOK, zbiórkę gabarytów itp.
Gorzej z przeważającym w mieście budownictwem wielorodzinnym, gdzie winnego „podrzucenia” problematycznych odpadów trudno jednoznacznie wskazać.
– Nie stosujemy tu odpowiedzialności zbiorowej, w każdym razie nie w formie jakiejś grzywny dla całej społeczności. W przypadku, gdy sytuacja się powtarza, gdy śmieci notorycznie są mieszane w niezgodny z wytycznymi sposób, formą kary zbiorowej jest naliczanie opłaty za śmieci nie jak za odpady segregowane, ale zmieszane. Jest to opłata wyraźnie wyższa – od 1 lipca w Tarnowie za odpady segregowane płaci się 8,50 zł od osoby, a 15 zł – za niesegregowane, więc na pewno mieszkańcy odczuliby taką zmianę – dodaje Krzysztof Kluza.

Na telefon
Odwożenie zużytego sprzętu do PSZOK może być problemem dla osób starszych, nie mających samochodów – oba punkty zlokalizowane są na obrzeżach miasta, dotarcie do nich autobusem z ciężką paczką może być kłopotliwe. Jak wyjaśnia Krzysztof Kluza, nie jest to jednak konieczne.
– Wystarczy przechować zużyte urządzenie do czasu najbliższej zbiorki dużych gabarytów – wtedy zostanie zabrane. Jeśli ktoś nie bardzo wie, jak sobie poradzić, można zadzwonić do nas lub do PSZOK – mamy samochód, który jeździ co miesiąc lub dwa, w indywidualnych przypadkach pomagamy. Mieszkańcy miasta mają możliwość oddania elektrośmieci, jest to proste – w każdym razie w ciągu ostatniego roku żadnych większych problemów nie było – i naprawdę nie muszą niczego „podrzucać” do kontenerów.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o