Górą ul. Krakowskiej w obydwie strony

0
46
REKLAMA

Jacek Kupiec, kierownik Biura Inżynierii Ruchu Drogowego UM w Tarnowie, w chwili wprowadzenia tej modyfikacji informował, iż nastąpiła ona w wyniku sugestii mieszkańców oraz policji. Zmiana miała posłużyć większej płynności ruchu w rejonie Placu Sobieskiego.
Zmieniło się też podporządkowanie na skrzyżowaniu ul. Targowej i św. Anny, która obecnie posiada pierwszeństwo. Miasto poszerzyło również strefę zamieszkania w rejonie ul. Krakowskiej; strefa rozpoczyna się od ul. Bandrowskiego, swym zasięgiem obejmuje Urszulańską (do ul. Bema) i na całej długości ul. Targową. Ważna uwaga dla kierowców: w strefie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godz., a piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi i mieć pierwszeństwo przed pojazdami.
Pytany przez nas kilka dni temu o efekty zmian kierownik Kupiec odpowiedział krótko:
– Są zgodne z oczekiwaniami.
Tymczasem, jak się okazuje, ruch skomplikował się w obrębie poszerzonej strefy zamieszkania nie tylko z powodu przyjęcia zagmatwanych nieco zasad, ale także dlatego, iż część kierowców wciąż jeździ tu „na pamięć”, ignorując nowe oznakowanie. Zapowiadane są na tym odcinku korekty.
Pytaliśmy też Jacka Kupca, czy na rozpatrzenie czekają inne wnioski mieszkańców, dotyczące organizacji ruchu w mieście. Odpowiedział, że nie.
Inna zmiana, która dotyczy ul. Leśnej, spowodowana jest oddaniem do użytku odcinka autostrady A4 i zwiększeniem ruchu tranzytowego na al. Jana Pawła II do czasu uruchomienia wschodniego fragmentu A4 w kierunku Dębicy. Kierowcy mają problem z wyjazdem od strony osiedla Jasna ulicami Długą i Odległą. Zmiana organizacji ruchu na Leśnej, która obowiązuje od 28 stycznia, ma na celu udrożnić przejazd w kierunku ul. Słonecznej. Usunięte zostały słupki blokujące wyjazd i uzupełnione oznakowanie wjazdu od strony parkingu znakami „strefa zamieszkania”. Także tutaj nie będzie można jechać prędzej niż 20 km na godz.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o