Co zagraża miejskim inwestycjom?

0
82
Po pierwotnych opóźnieniach przyśpieszyły prace przy budowie siedziby strażników miejskich przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej. Do końca roku obiekt będzie gotowy w stanie surowym pod dachem, to umożliwi kontynuowanie prac wewnątrz budynku także w zimowe miesiące | fot. Paweł Topolski

Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej, która przechodzi gruntowną modernizację. Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miasta Tarnowa nie krył obaw o dotrzymanie przez wykonawcę harmonogramu robót. Przypominał o groźbie umownych kar finansowych, jeśli termin oddania obiektu do użytku nie zostanie dotrzymany. Firma Elbud ma czas na zakończenie kosztownego remontu do końca czerwca przyszłego roku.
– Tym razem mam już lepsze wieści, na placu budowy zapanował większy ruch – twierdzi dyr. Nakielny. – Wykonawca, czując presję czasu i także zainteresowanie mediów, zmobilizował się i możemy być umiarkowanymi optymistami. Mam częsty kontakt z właścicielem firmy, który zapewnia, że do końca roku obiekt będzie gotowy w stanie surowym pod dachem. To umożliwi kontynuowanie prac wewnątrz budynku także w zimowe miesiące.
Kłopoty tego wykonawcy to przykład szerszego problemu. Słabo opłacani robotnicy coraz częściej porzucają dotychczasowe miejsca pracy w poszukiwaniu lepszych zarobków m.in. za granicą. To zjawisko zaczyna ostatnio komplikować rozstrzyganie przetargów, bo wykonawcy zmuszeni są dyktować ceny ofert wyższe nawet o jedną trzecią w stosunku do dotychczasowych. Między innymi po to, by podnieść zarobki pracownikom i zatrzymać ich u siebie.
– Skarbnik miasta będzie musiał uwzględnić te okoliczności, by w przyszłym roku nie było problemów z wyłonieniem wykonawców planowanych inwestycji – zauważają w wydziale infrastruktury.
Zdarza się coraz częściej, że przetargi trzeba wielokrotnie powtarzać z braku oferentów bądź zawyżonych cen, na które nie ma pokrycia w założonym budżecie. Parokrotnie i bezskutecznie organizowano już przetarg na rewitalizację Parku Strzeleckiego. Zostanie ponownie ogłoszony w przyszłym roku i nie ma pewności, czy wystarczy zarezerwowane na ten cel 9 mln złotych.

REKLAMA

Podobnie trudno jest wyłonić wykonawcę rozbudowy cmentarza w Klikowej – dotąd dwukrotne próby nie przyniosły rezultatu.Pod koniec października br. został ogłoszony duży przetarg na budowę sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Lippóczego. Rafał Nakielny nie kryje obaw, czy uda się go rozstrzygnąć za pierwszym razem i dotrzymać terminu rozliczenia z dotacji. Ta inwestycja otrzymała przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‑2020.
Tuż obok szkoły powstać ma budynek dydaktyczny z salą koncertową i widownią na ok. 240 miejsc oraz salą baletowo‑gimnastyczną. Planowane są nowe parkingi i chodniki, a także zakup wyposażenia i sprzętu muzycznego. Całość kosztów tego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 22 miliony złotych.
– Byle tylko wyłonić wykonawcę gwarantującego dotrzymanie harmonogramu prac… – życzy sobie miejski inwestor.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o