Czekanie na finansowe zastrzyki

0
63
Wpływ funduszy zewnętrznych na rozwój Tarnowa trudno przecenić, bo dofinansowanie unijne obejmuje wszystkie dziedziny życia miasta – od dróg do edukacji

Ta kwota stanowi blisko jedną czwartą rocznego budżetu Tarnowa i dzięki niej możliwe są m.in.: modernizacje i przebudowy układu drogowego, aktywizacja bezrobotnych i osób starszych, rozbudowa szkół i sportowego zaplecza, rewitalizacja parków czy rozwój e‑usług.
– Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wydatki tej skali, co przebudowa ulicy Lwowskiej, Elektrycznej, budowa sali koncertowej czy utworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia, byli w stanie sfinansować z budżetu miasta. Wśród planów na najbliższą przyszłość jest rewitalizacja centrum Tarnowa. To jeden z większych projektów, staramy się o jego dofinansowanie z funduszy unijnych – dodaje Daniela Motak, rzeczniczka prezydenta Tarnowa.
Co warto podkreślić, dotacje pokrywają często aż 80‑90 procent całości kosztów. Wśród inwestycji, na które miasto uzyskało ostatnio najwyższe finansowe wsparcie, są: budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie i przebudowa ul. Elektrycznej wraz z infrastrukturą (dofinansowanie w kwocie 25 milionów złotych), pierwszy etap przebudowy ul. Lwowskiej (ponad 14,5 mln zł) oraz budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych – tu dotacja wynosi ponad 13 milionów.
Istotne znaczenie ma także przyznanie miastu dofinansowania z funduszy europejskich w kwocie 7,4 mln zł na utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna”. Niemal dziewiętnaście hektarów nowych terenów inwestycyjnych zostanie za te pieniądze uzbrojonych, powstanie infrastruktura drogowa itd. Prace o wartości ponad 11 mln zł rozpocząć się mają na początku 2018 roku. Z kolei dzięki czterem milionom dotacji z funduszy norweskich wykonano termomodernizację dziewięciu tarnowskich budynków użyteczności publicznej. Wśród nich hali widowiskowo‑sportowej przy ul. Gumniskiej i Pałacu Młodzieży
– Wpływ funduszy zewnętrznych na rozwój Tarnowa trudno przecenić, bo dofinansowanie unijne obejmuje wszystkie dziedziny życia miasta – od dróg, poprzez zabytki, budynki użyteczności publicznej, obiekty sportowe, w projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne – wyliczają w urzędzie miasta. – Wśród tych ostatnich warto wymienić utworzenie Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Tarnowie, które kosztować ma w sumie ponad 7,5 mln złotych. Prawie 7 mln zł na ten cel pochodzić będzie z funduszy z UE, resztę dołoży budżet miasta.
Centrum wsparcia urządzone zostanie w budynku po byłym szkolnym internacie w Parku Sanguszków. Będzie mogło przyjąć na określony czas (do dwóch tygodni) piętnastu chorych, niepełnosprawnych i zapewnić im profesjonalną opiekę zastępczą.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o