Fiskus pomoże wypełnić PIT

0
92
pity
REKLAMA

Od blisko 30 lat (ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w 1991 roku) Polacy są zobowiązani do corocznego rozliczania swoich przychodów. Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT‑36, PIT‑37 i PIT‑38 mija 30 kwietnia 2018 roku. Dwa tarnowskie urzędy skarbowe oczekują już na zeznania podatkowe za rok 2017. Do obu urzędów trafić powinno ok. 140 tys. zeznań podatkowych; największą grupę stanowią te składane przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
Nie dla wszystkich wypełnianie PIT‑ów bywa zajęciem łatwym. Tabelki i instrukcje są dla wielu osób niezrozumiałe, a świadomość, że nawet najdrobniejsza pomyłka oznaczać będzie konieczność składania korekty zeznania i tłumaczenia się, skutecznie zniechęca do samodzielnego rozliczania się z fiskusem. Oczywiście można poszukać pomocy i np. zlecić komuś wypełnienie PIT‑ów. Zajmują się tym m.in. biura rachunkowe i księgowi, licząc sobie za wypełnienie jednego rocznego zeznania podatkowego co najmniej 30 zł. Stawka rośnie wraz ze skomplikowaniem rozliczenia. Pomoc w wypełnianiu PIT‑ów oferują coraz częściej rozmaite fundacje i stowarzyszenia, a formą zapłaty jest przekazanie im 1 proc. podatku.
Podatnicy nie są pozostawieni sami sobie, a rola urzędników w urzędach skarbowych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia od nas zeznania podatkowego.
– Podatnicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia ze strony organów podatkowych. To chociażby informacja telefoniczna Krajowej Izby Skarbowej, której konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku pod numerami 801‑055‑055 lub 22‑330‑03‑30, można też kontaktować się z pracownikami urzędów skarbowych w poszczególnych miejscowościach, którzy udzielają informacji o zasadach wypełniania zeznań podatkowych, obowiązujących ulgach, odliczeniach itp. Można też wysłać zapytanie drogą mailową poprzez portal podatkowy www.finanse.mf.gov.pl. Jak co roku urzędy skarbowe organizować będą akcję przyjmowania PIT‑ów w galeriach handlowych, zapewne taka akcja odbędzie się na początku kwietnia. Wyjaśnienia dotyczące wypełniania PIT‑ów znaleźć można na tablicach ogłoszeń w urzędach skarbowych, a szczegółowe instrukcje także na wspomnianym portalu podatkowym – wyjaśnia Małgorzata Małek, kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.
Warto jednak pamiętać, że niektóre z rozwiązań mających wspierać podatników w wypełnieniu corocznego obowiązku rozliczenia się z fiskusem już nie obowiązują. Na przykład pracodawcy nie mogą już za pracowników dokonać rocznego rozliczenia, wypełniając PIT‑40. W zamian wprowadzono inne ułatwienia.
– To chociażby możliwość złożenia wniosku PIT‑WZ, czyli wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Możliwe jest również rozliczenie się w ten sposób wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych już informacji od pracodawców lub np. ZUS‑u i danych z wniosku PIT‑WZ przygotuje zeznanie podatkowe. Rozwiązanie to kierowane jest do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a pracują lub pobierają np. rentę czy emeryturę. Wniosek PIT‑WZ składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e‑deklaracje lub bankowości elektronicznej – mówi Anna Łata, kierownik Pierwszego Referatu Obsługi Bezpośredniej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.
Termin na złożenie wniosku PIT‑WZ mija 16 kwietnia. Urząd skarbowy ma 5 dni na wysłanie nam drogą elektroniczną przygotowanego zeznania podatkowego za ubiegły rok. Zrobi to jednak nie wcześniej niż 15 marca (dla oczekujących na zwrot nadpłaconego podatku nie jest to zapewne najlepsza wiadomość). Przesłane zeznanie można zaakceptować lub odrzucić, a zastanawiać się można do 30 kwietnia. Brak decyzji ze strony podatnika oznaczać będzie automatyczną akceptację zeznania podatkowego. Rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością. W samym Tarnowie skorzystało z niego do tej pory ok. 230 podatników, w tym blisko setka zrobiła to, rozliczając się za rok 2016.
Inne rozwiązania dedykowane podatnikom to chociażby usługa PFR – czyli wstępnie wypełniony PIT‑37 lub PIT‑38, co umożliwia rozliczenie się z fiskusem drogą elektroniczną bez dokonywania samodzielnie wyliczeń. Z takiej możliwości będzie można skorzystać od 15 marca na portalu podatkowym. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przygotowywane jest wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych – jeśli podatnik otrzymał dodatkowe przychody, których nie ujęto w udostępnionym zeznaniu, powinien je dopisać; można także wpisać ulgi i odliczenia, wskazać organizację, której przekazuje się 1 proc. należnego podatku.
Warto jeszcze dodać, że na portalu podatkowym sprawdzić można stan realizacji przez urząd skarbowy zwrotu nadpłaty podatku.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments