Ile zarabia się w Tarnowie?

0
134
Pod względem zarobków mieszkańców Tarnów jest na 43. miejscu w krajowym rankingu, z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 3791 złotych. Kwota ta stanowi zaledwie 88 proc. aktualnej średniej krajowej

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w 66 miastach na prawach powiatu. Chodzi o miasta liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców, dawne stolice województw i pojedyncze większe ośrodki. Z danych wynika, że w 2016 roku najwyższe przeciętne pensje otrzymywali mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, zarabiając średnio 6132 zł brutto. Przeciętne zarobki w tym mieście stanowią 143 proc. średniej krajowej – 4290,52 zł. Warszawa znalazła się na drugim miejscu, a na trzecim Jaworzno. W pierwszej dziesiątce uwzględniono ponadto: Gliwice (4832 zł), Dąbrowę Górniczą (4802 zł) oraz Wrocław (4800 zł). Najmniej, bo 3229 zł zarabiali w minionym roku mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego.
Tarnów znalazł się na 43. miejscu w rankingu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 3791 złotych. Kwota ta stanowi zaledwie 88 proc. aktualnej średniej krajowej. To nieco więcej niż w mniejszym Nowym Sączu (3416 zł – 61. miejsce w rankingu) i dużo mniej niż w Rzeszowie (4319 zł – 17. miejsce w tabeli) oraz w Krakowie (4635 zł – 13. miejsce). Wyprzedziły nas porównywalne lub nawet mniejsze pod względem wielkości miasta, jak wspomniane Jastrzębie-Zdrój, Płock, Sopot, Dąbrowa Górnicza, Opole, Ostrołęka, Piekary Śląskie, Wałbrzych, Siedlce czy Zamość.
Jak podaje Urząd Statystyczny w Krakowie w swoim informatorze za ubiegły rok, głównym źródłem utrzymania mieszkańców Tarnowa są dochody z pracy najemnej. Od 2005 roku przeciętna płaca systematycznie wzrasta, ale najwyższy – ponad 10 proc. wzrost, odnotowano tylko w latach 2007 i 2008. W 2015 roku, kiedy w Tarnowie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3669 zł i było o 6,1 proc. niższe niż średnia płaca w województwie, pracownicy sektora publicznego zarabiali przeciętnie 4149 zł, a sektora prywatnego – 3243 zł. Najwyższą pensją mogli pochwalić się zatrudnieni w dwóch sekcjach: działalności naukowej i technicznej – 4723 zł (blisko 29 proc. więcej od średniej płacy w Tarnowie) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę – 4699 zł (więcej od przeciętnego wynagrodzenia w mieście o 28 proc.).
Najniżej opłacane były osoby zatrudnione w hotelarstwie i gastronomii – otrzymujące co miesiąc średnio 2176 zł, co stanowiło odpowiednio ponad 59 proc. średniej płacy w Tarnowie. Powyżej przeciętnego wynagrodzenia w mieście zarabiali tarnowianie pracujący w administracji publicznej, obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych, działalności finansowej i edukacji.
Zarobki poniżej średniej pensji w Tarnowie mają pracownicy rolnictwa i leśnictwa, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, transportu i handlu.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o