REKLAMA

Radni z Koalicji Obywatelskiej oraz klubu Nasze Miasto Tarnów poparli uchwałę o emisji przez Tarnów obligacji komunalnych o wartości 62 mln zł. Miasto potrzebuje tych pieniędzy, by spłacić wcześniejsze zobowiązania i sfinansować wkład własny inwestycji, które już zakończono lub prace właśnie dobiegają końca.
W czwartek, 7 maja, tarnowscy radni ponownie spotkali się online, by dokończyć przerwaną pod koniec kwietnia sesję nadzwyczajną. Wtedy, po blisko czterech godzinach dyskusji o stanie miejskich finansów, zadłużaniu Tarnowa, problemach z pozyskaniem bankowych kredytów oraz zaletach i wadach obligacji, i konieczności ich emisji, nie zdecydowali się głosować ani uchwały o zmianach w budżecie, ani tej o emisji obligacji. Domagali się podjęcia przez władze Tarnowa działań oszczędnościowych, rozpisania planów naprawczych, przeprowadzenia dyskusji o planach inwestycyjnych miasta na ten rok i kolejne lata. Wyjaśnienia skarbnika były dla radnych niewystarczające, uznali, że potrzebują więcej czasu do zapoznania się z tematem. Na wniosek radnej Anny Krakowskiej obrady przerwano.

REKLAMA

Na dokończenie sesji nadzwyczajnej, także w trybie zdalnym, radnym wystarczyło dziesięć minut. Ani pytań, ani dyskusji o obligacjach już nie było. Zadane przez radnych pytania, pozostawione na sesji bez odpowiedzi ze strony urzędników (przygotują pisemne wyjaśnienia), dotyczyły m.in. uszczelniania systemu śmieciowego w Tarnowie i tego, co stało się z pieniędzmi zapisanymi na ten cel w budżecie.
Radni podjęli 7 maja dwie uchwały. Pierwsza dotyczy kosmetycznej zmiany w tegorocznym budżecie Tarnowa i dopisania jako źródła finansowania wydatków miasta także z emisji obligacji. Za podjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych, 6 było przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Druga uchwała była już wyrażeniem zgody na emisję obligacji komunalnych o wartości 62 mln zł.

Pozyskane w ten sposób pieniądze miasto przeznaczy na sfinansowanie deficytu (6,8 mln zł), spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (15 mln zł), a także na wkład własny do inwestycji współfinansowanych z innych źródeł (40 mln zł).

Na takie rozwiązanie zgodziło się 13 radnych (Koalicja Obywatelska i klub Nasze Miasto Tarnów), przeciw było 10 radnych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość. Pieniądze z emisji obligacji pozwolić mają na zapłacenie za remont m.in. ul. Elektrycznej, budowę sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych, część prac związanych z przebudową ul. Lwowskiej.
Obligacje o łącznej wartości 62 mln 57 tys. zł zostaną wyemitowane w tym roku w czterech seriach. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2021-2027.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o