NOWE KWALIFIKACJE I NOWA PRACA – OUTPLACEMENT szansą dla firm i pracowników

0
93
Outplacement-kwalifikacje
REKLAMA

Z pewnością warto zastanowić się nad skorzystaniem z porady specjalistów, poszukaniem możliwości rozwoju i sprawdzenia swoich kompetencji na zmieniającym się rynku pracy. Takie możliwości dają obecnie różnego rodzaju programy współfinansowane przez Unię Europejską realizowane przez profesjonalne firmy doradcze i szkoleniowe.

REKLAMA

 Jedną z form aktywizacji zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub będących w stanie rozwiązania umowy o zatrudnieniu jest outplacement Jest to narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które można zdefiniować jako program wsparcia i aktywizacji minimalizujący negatywne skutki braku zatrudnienia. Obejmuje on wszechstronną ofertę wsparcia dla osób, które utraciły pracę, ale także dba o funkcjonowanie firmy po zmianach. Outplacement zaczęto stosować w biznesie w latach 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Od połowy lat 90 XX wieku wykorzystywany jest również w Polsce, ale dopiero na przestrzeni ostatnich lat zdobywa coraz większą popularność, głównie dzięki programom finansowanym przez Unię Europejską. Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia z 2004 roku pracodawca, który zamierza zwolnić, co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zaproponowania pakietu ochronnego dla zwalnianych osób.

Spośród projektów outplacement realizowanych w Małopolsce warto wyróżnić jeden. „Nowe kwalifikacje – nowa praca” to przedsięwzięcie przeprowadzone wspólnie przez firmy PM Doradztwo Gospodarcze (PMDG) oraz Advisory Group Test Human Resources (TEST). Obie są znane z długoletniego doświadczenia w zakresie doradztwa personalnego, szkoleń i zarządzania projektami, w tym usługami związanymi z programami outplacement.

Pierwszy program wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców w Małopolsce PMDG i AG Test HR przeprowadziło w latach 2009-2010, a więc w czasach załamania gospodarczego i gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia, która osiągnęła wówczas w naszym regionie poziom 21 procent. Był to trudny okres – bez pracy pozostawało wówczas prawie 150 tysięcy mieszkańców województwa. Program był skierowany zarówno do pracowników zagrożonych zwolnieniami, jak i pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Zainteresowanie było bardzo duże – wzięło w nim udział 29 przedsiębiorstw oraz 695 osób. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z doradztwa zawodowego, warsztatów podwyższających umiejętność poszukiwania nowego zatrudnienia, a także szkoleń zawodowych. Spośród 695 osób ponad 60 % osób znalazło nową pracę, a te, które zdecydowały się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, uzyskały unijne dotacje.

 – Jeszcze długo po zakończeniu projektu otrzymywaliśmy zapytania o możliwość udziału w podobnych programach. Bogatsi o doświadczenia, opracowaliśmy założenia programu „Nowe kwalifikacje – nowa praca” na lata 2012-2014, który również okazał się sukcesem – nie tylko naszym, ale przede wszystkim osób, które znalazły nową pracę lub podniosły swoją wartość na rynku – mówi wiceprezes Alicja Foryś, kierownik projektu w PMDG.

Do końca marca 2014 z programu „Nowe kwalifikacje-nowa praca. Program outplacement w województwie małopolskim” skorzystało ponad 300 osób – głównie pracownicy wydelegowani przez przedsiębiorstwa, bezrobotni i osoby zagrożone zwolnieniem. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z doradztwa zawodowego i porad psychologa a także mieli możliwość szkolenia swoich umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Wspólnie z ekspertami przygotowywali się także, do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto każda osoba mogła wybrać dowolny kurs lub szkolenie zawodowe, dające nowe uprawnienia czy umiejętności. Ważnym aspektem programu była praca warsztatowa z doradcami oraz możliwość poznawania swoich predyspozycji zawodowych.

Dzięki projektowi mogłam skorzystać zarówno z doradztwa z zawodowego, jak i psychologicznego. Szczególnie doradztwo psychologiczne było ciekawym elementem, ponieważ pozwoliło mi dowiedzieć się jak inni mogą odbierać moją osobę i jakie poszczególne cechy charakteru wpływają na skuteczną komunikację. Dodatkowo mogłam uczestniczyć w wybranym przeze mnie kursie doszkalającym.  W ramach projektu otrzymałam trzy oferty pracy z firmy doradczej TEST współpracującej z PMDG i jedna z nich okazała się moją przyszłą pracą – mówi Agata Śliwińska, jedna z uczestniczek programu.

W zależności od potrzeb uczestnicy otrzymywali nawet do 15 godzin indywidualnego doradztwa, często w miejscu zamieszkania, tak aby poszukiwanie pracy było łatwiejsze, szybsze i mniej stresujące.

– Jestem przedstawicielką grupy 40+, która ponad 20 lat przepracowała w jednej firmie. Rzeczywistość, którą zastałam w momencie, kiedy zostałam bez pracy, była dla mnie szokiem. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi jednak uświadomić sobie, że nawet osoby w moim wieku mają jeszcze coś do zaoferowania pracodawcom – dodaje Małgorzata Krankowska.

Z programu korzystali również przedsiębiorcy z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Z  naszego Centrum „lastminute.com” w  projekcie „Nowe kwalifikacje – nowa praca” wzięło udział ponad 30 pracowników. Była to dla nas, jako firmy, dodatkowa możliwość  wsparcia pracowników objętych zwolnieniami. Kwotę dofinansowania do szkoleń uznali pracownicy za naprawdę  bardzo atrakcyjną. Najczęściej wybieranymi szkoleniami były intensywne kursy językowe (doskonalenie języka  obcego obecnie używanego w pracy lub innego języka, który do tej pory znali w  mniejszym stopniu). Były też osoby, które, dzięki doradztwu i szkoleniom zdecydowały się całkowicie zmienić kierunek swojej kariery” – wyjaśniaRenata Górska-Michalska, HR Manager lastminute.com

Większość uczestników podkreślała fakt, że zarówno szkolenia jak i usługi doradcze oferowane przez PMDG i TEST były „szyte na miarę” – tzn. odpowiadały rzeczywistym potrzebom pracowników i przyczyniły się do skrócenia okresu poszukiwania nowej pracy. Za dodatkowy sukces projektu można również uznać pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości uczestników – aż 22 osoby spośród 46 założyły firmę i otrzymały dotację 40 tys. złotych.

 Budujący jest fakt, że z ponad 300 osób, które wzięły udział w programie, aż jedną trzecią stanowili pracownicy oddelegowani z firm. Widać dzięki temu, że pracodawcy są świadomi korzyści jakie może przynieść outplacement, zarówno zwalnianym pracownikom, tym którzy pozostaną na swoich miejscach pracy, jak i samemu funkcjonowaniu firmy po zmianach.

 Program „Nowe kwalifikacje-nowa praca”, pokazał, że na rynku pracy w Małopolsce istnieje silna potrzeba skorzystania z narzędzi wspierających aktywność zawodową. Dzięki takim firmom jak PM Doradztwo Gospodarcze i TEST, osoby zagrożone utratą pracy i pragnące zmienić swoją sytuację zawodową, mogą liczyć na profesjonalną i co ważne, efektywną pomoc. Jednocześnie działania realizowane przez obie firmy doradcze przyczyniają się do poprawy sytuacji i stabilizacji na rynku pracy w regionie, co w szerszym kontekście przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

 PMDG:
PM Doradztwo Gospodarcze to firma z 17-letnim doświadczeniem w zakresie szkoleń i doradztwa biznesowego. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych. Firma zrealizowała z sukcesem wiele projektów dofinansowanych m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.

 Advisory Group TEST Human Resources:
TEST, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa personalnego i szkoleń. Firma realizowała i wspierała procesy outplacement m.in. w Arcelor Mittal, MAN Trucks, BP Polska i Lafarge.

 Projekt „Nowe kwalifikacje-nowa praca na lata 2012-2014. Program outplacement w woj. małopolskim” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Outplacement-loga

REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments