Osiedla planują inwestycje

0
582
Osiedla planują inwestycje
Nowy wygląd zyskał przystanek Lwowska – Goslara na Grabówce
REKLAMA

Remonty dróg, montaż dodatkowych ławek, organizacja pikników czy spacerów pozwalających lepiej poznać historię – to niektóre z zadań zaproponowanych przez rady osiedli w Tarnowie do realizacji w 2020 roku. Każde z tarnowskich osiedli otrzyma określoną kwotę z miejskiego budżetu – łącznie będzie to ponad 4,2 mln zł.

REKLAMA

Do dyspozycji rad osiedli prezydent Tarnowa przeznacza co roku określoną pulę pieniędzy: na rok 2020 to ponad 4,2 mln zł. Fundusze te są dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla (kilka lat temu tylko to brano pod uwagę), powierzchni osiedla oraz długości dróg gminnych i powiatowych na danym obszarze.

Jak dzielić pieniądze?
Największą kwotą dysponować będzie Rada Osiedla nr 8 „Mościce” – 540 tys. 81 zł, a najmniejszą Rada Osiedla nr 14 „Legionów” – 62 tys. 802 zł. Inne osiedla otrzymają do swojej dyspozycji odpowiednio 263 tys. 233 zł (Starówka), 382 tys. 989 zł (Strusina), 372 tys. 143 zł (Piaskówka), 286 tys. 941 zł (Grabówka), 216 tys. 261 zł (Rzędzin), 359 tys. 207 zł (Gumniska‑Zabłocie), 166 tys. 782 zł (Krakowska), 150 tys. 561 zł (Chyszów), 265 tys. 254 zł (Klikowa), 484 tys. 396 zł (Krzyż), 300 tys. 238 zł (Jasna), 144 tys. 644 zł (Westerplatte), 93 tys. 584 zł (Koszyce) i 126 tys. 607 zł (Zielone).
Osiedlowi radni uważają, że pieniądze można dzielić w inny sposób i postulują zmiany.
– Warto brać pod uwagę także długość chodników i innych ścieżek osiedlowych, o których stan też się troszczymy. Powinny być uwzględniane dane wynikające z innych opracowań, chociażby to, jak duża część osiedla leży w miejskim obszarze poddawanym rewitalizacji – mówi Krystyna Drozd, przewodnicząca Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”.
Pojawiają się także propozycje, by przy dzieleniu pieniędzy na poszczególne osiedla brać pod uwagę m.in. zabytki na danym osiedlu, funkcjonowanie przedsiębiorstw uciążliwych dla otoczenia, emitujących hałas, zanieczyszczenia itp.

Na lampy, trampolinę, drzewka…
Lista przedsięwzięć, które rady szesnastu tarnowskich osiedli chcą sfinansować w 2020 roku, jest długa i liczy w sumie ponad 200 pozycji. Nie ma jednak pełnej dowolności w doborze zadań. Rady osiedli mogą przeznaczyć pieniądze w 70 proc. na infrastrukturę techniczną i ład estetyczny, w 20 proc. na zadania z zakresu kultury i oświaty, a także podkreślające uczucia patriotyczne i pamięć historyczną miasta oraz regionu tarnowskiego, wreszcie w wysokości ok. 10. proc. na potrzeby ekologiczne i zdrowotne. Przedstawiciele rad osiedli nie ukrywają, że woleliby przeznaczać pieniądze na integrację mieszkańców osiedla, na zadania związane np. z tworzeniem miejsc spotkań i wypoczynku na osiedlach. Remonty dróg czy doposażanie szkół powinny być finansowane z ogólnomiejskiego budżetu jako zadania własne miasta.
Na co poszczególne rady osiedli chcą wydać łącznie ponad 4,2 mln zł? Przyglądamy się niektórym propozycjom. Rada Osiedla nr 7 „Krakowska”, umieściła na liście przedsięwzięć do realizacji w 2020 roku tylko sześć zadań, na tyle wystarczy pieniędzy. Co istotne, weryfikacja zadań przez Urząd Miasta Tarnowa (chodzi o sprawdzenie, czy dobrze ustalono koszty, czy miejsce wybrane pod zadanie to teren należący do miasta, czy właściwie wskazano jednostkę realizującą – np. ZDiK, szkoła, jeden z wydziałów w magistracie itd.) przebiegła pomyślnie. Żadne zadanie nie zostało odrzucone.
– Zaproponowaliśmy m.in. kwotę 40 tys. zł na montaż oświetlenia przy ul. Bolesława Prusa, z kolei 50 tys. przeznaczamy na doposażenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej. Chcemy, by zamontowano tutaj trampolinę, zasadzono kilka drzewek. Zadbamy również o niewielką strefę rekreacji w sąsiedztwie parkingu park&ride, chcemy ją doposażyć w dodatkowe urządzenia za ok. 25 tys. złotych. Zaplanowaliśmy remont chodników przy ul. ks. J. Skorupki, zobaczymy na jak długi odcinek wystarczy 10 tys. zł – mówi Monika Rąpała, przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 „Krakowska”.

Nie na wszystko zgodził się magistrat
Kwotą niespełna 484 tys. zł dysponuje Rada Osiedla nr 11 „Krzyż”. Przygotowano 11 zadań. Na przebudowę ul. Kmiecika do bramy cmentarnej zapisano 110 tys. zł, dokładnie 80 tys. zł przeznaczono na nakładkę bitumiczną na ul. Swinarskiego. Aż 100 tys. zł kosztować może wymiana mocno zniszczonej nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 14. Na szczęście wystarczy też na inne przedsięwzięcia, ważne dla lokalnej społeczności.
– Co roku pomagamy filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Zapisaliśmy blisko 5200 zł na wyposażenie tzw. kącika malucha oraz na powiększenie księgozbioru. Dobrze zostały przyjęte pikniki rodzinne na osiedlu, w ich przygotowanie włącza się także miejscowa parafia. W 2020 roku chcemy zorganizować co najmniej dwa takie pikniki, przeznaczamy na to 8 tys. zł. Urządzamy skwer w obszarze ulic Majchra i Pankiewicza. To będzie już drugi etap prac, wyceniony na 25 tys. złotych – wylicza Jacek Jarmuła, przewodniczący zarządu Osiedla nr 11 „Krzyż”.
Rada Osiedla nr 4 „Grabówka” przygotowała aż 21 zadań, dzieląc na nie kwotę 286 tys. 941 złotych. Nie wszystkie propozycje zyskały pozytywną opinię magistratu.
– Będziemy jeszcze rozmawiać z urzędnikami i walczyć o pozytywną opinię dla wszystkich zgłoszonych zadań. Chodzi tu m.in. o dokończenie prac na parkingu przy ul. Krupniczej, wydanie eseju o Grabówce. Zadania ocenione pozytywnie to na przykład finansowe wsparcie dla szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. Zapisaliśmy w sumie 155 tys. zł m.in. na prace modernizacyjne w świetlicach w szkołach nr 5 i 15, na remonty w szkolnej bibliotece w II LO. Kontynuować będziemy zadanie z tego roku dotyczące estetyzacji przystanków autobusowych na osiedlu – chodzi o oklejenie ich folią z nadrukowanymi zdjęciami pokazującymi dawną Grabówkę, na to przeznaczamy 5200 zł. Nowy wygląd zyskał już przystanek Lwowska – Goslara. Sześciokrotnie zaprosimy tarnowian na spacery po Grabówce, w trochę innej odsłonie – dodaje Krystyna Drozd.
Ostateczne wykazy zadań realizowanych w ramach pieniędzy, którymi dysponują rady osiedli, już po uwzględnieniu uwag, znane będą końcem stycznia 2020 roku.

REKLAMA

Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Opinie w treści
Zobacz wszystkie komentarze