Pieniądze na miejsca pracy

0
120
REKLAMA

Jak podkreśla Stanisław Dydusiak, dyrektor PUP w Tarnowie, oferta skierowana jest zarówno do firm i instytucji tarnowskich, jak i pracodawców w regionie, gdzie bezrobocie jest większe niż w samym mieście. PUP przygotował w tym roku dość szeroką ofertę projektów własnych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
– W ramach Funduszu Pracy nie ma w tym roku praktycznie pieniędzy przeznaczonych na programy aktywizacji rynku pracy, opracowaliśmy więc kilka projektów własnych, które zostały zakwalifikowane do realizacji i finansowania z różnych źródeł – m.in. z PFRON. – mówi Stanisław Dydusiak. – Realizujemy obecnie sześć takich projektów. Niestety, globalne spowolnienie na rynku pracy jest odczuwalne także u nas – zainteresowanie ze strony przedsiębiorców jest jak dotąd stosunkowo nieduże i to mimo atrakcyjnych warunków dofinansowania stanowisk pracy – do kwoty 35 tys. zł.
Pracodawcy mogą skorzystać m.in. ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gwarantującego refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (do 35 tys. zł). Z dotacji w podobnej wysokości mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub poszukujące pracy, które rozpoczną własną działalność gospodarczą.
Tarnowski PUP realizuje także dwa programy skierowane do różnych grup wiekowych. Pierwszy z nich, pod hasłem „Zaczynamy”, obejmuje organizację staży dla osób do 30. roku życia, zarejestrowanych w PUP od sześciu do 24 miesięcy, a także jednorazowe dotacje dla zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jednorazową pomoc w wysokości do 15 tys. zł mogą otrzymać osoby do 30. roku życia, zarejestrowane na listach PUP od 6 do 24 miesięcy. Uczestnicy projektu wezmą także udział w szkoleniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu, ułatwiającym „start” na lokalnym rynku.
Inny projekt specjalny, zatytułowany „Dam radę”, skierowany jest na pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom po 50. roku życia – można uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 20 tys. zł.
– Są to warunki dość atrakcyjne zarówno dla pracodawców, jak i dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności – podkreśla Stanisław Dydusiak. – Ostrożność pracodawców wynika być może z tego, że – korzystając z tych środków – trzeba stworzyć miejsce pracy funkcjonujące co najmniej trzy lata.
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie uzyskać można zarówno w PUP w Tarnowie, jak i filiach PUP w Tuchowie i Żabnie oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjno‑Konsultacyjnym w Radłowie.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o