Poprawia się nam materialnie?

0
110
pomoc
pomoc
REKLAMA

– Znakiem czasu jest rosnąca liczba osób starszych, w tym żyjących samotnie, nie w pełni sprawnych, nierzadko długotrwale i ciężko chorych, które bez naszej pomocy nie dadzą rady – zwraca uwagę dyr. Proszowska. – To oczywiście tendencja ogólnokrajowa, wyznaczająca na przyszłość kierunki działań takich instytucji jak nasza. Społeczeństwo się starzeje, więzi rodzinne słabną i musimy być przygotowani na daleko idącą pomoc osobom, które nie będą potrafiły w pełni samodzielnie funkcjonować. W ubiegłym roku blisko dwa tysiące długotrwale chorych tarnowian skorzystało z naszego finansowego wsparcia. W tym czasie udzieliliśmy pomocy „tylko” 1 260 bezrobotnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.Statystyczne porównanie lat 2015 i 2016 wskazuje jednakże minimalnie mniejszą liczbę tarnowian objętych finansową pomocą. Przed dwoma laty z różnych świadczeń opieki społecznej skorzystało 3 600 rodzin, a rok później o piętnaście mniej. Dodatków mieszkaniowych dla najuboższych wypłacono odpowiednio: 4 661 i 4 442, co też może świadczyć o poprawiającej się sytuacji materialnej tarnowian.
W 2015 te dodatki pochłonęły 6,5 mln złotych z budżetu MOPS‑u, a w ubiegłym roku o blisko 350 tysięcy złotych mniej. Podobnie było z zasiłkami celowymi (na leki, podręczniki, uregulowanie pilnych rachunków itp.), których w 2015 wypłacono na sumę 614 tysięcy złotych. A w 2016 wydano już na ten cel niespełna 590 tysięcy.
– Ten stan rzeczy jest w pewnej mierze zasługą comiesięcznego dodatku na dzieci z rządowego programu 500 plus – przyznają w tarnowskim MOPS. ‑Najpewniej dzięki tym dodatkowym pieniądzom już w ubiegłym roku zdecydowanie mniej rodzin prosiło nas o pieniądze na zakup podręczników szkolnych i innych pomocy dydaktycznych dla uczących się dzieci. Część rodziców uznała, że dadzą sobie radę i nie muszą już szukać ratunku w opiece społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie dysponuje w tym roku najwyższym dotąd, blisko stumilionowym budżetem, z czego blisko połowę stanowią pieniądze na wypłaty świadczeń z tytułu rządowego 500 plus. Reszta pochodzi z budżetu miejskiego i różnych dotacji celowych, o które ośrodek stale zabiega. Czy i w tym roku będzie mniejsze zainteresowanie tarnowian pomocą ze strony MOPS, pokaże czas. Nikt w każdym razie w uzasadnionej potrzebie nie zostanie odesłany z kwitkiem – zapewniają w opiece społecznej.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Opinie w treści
Zobacz wszystkie komentarze