Rok podwyżek

0
97
REKLAMA

Droższe metry
Praktycznie bez poprawek radni przyjęli uchwałę podnoszącą większość miejskich stawek podatkowych w roku 2013 o około 4 procent. – W naszym mieście przy konstruowaniu stawek w podatku od nieruchomości przyjęto zasadę, iż ich coroczny wzrost nie przekracza wskaźnika inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze roku poprzedniego – wyjaśnia Marek Witek, zastępca skarbnika miejskiego.
Mieszkańcy Tarnowa, nieprowadzący działalności gospodarczej, zapłacą w przyszłym roku o 5 gr więcej za metr kwadratowy gruntu i 7 gr więcej za metr kw. budynku.
Dla firm stawki za metr kw. budynku wzrosną o 80 gr. Firmy świadczące usługi zdrowotne zapłacą o 11 gr więcej od metra. Dla pozostałych budynków podniesiono stawkę o 20 gr.
Podwyżka podatków od nieruchomości zapewnić ma miastu w roku 2013 wpływy większe o około 3 mln 300 tys. zł.

REKLAMA

Śmieci „po nowemu”
W drugiej połowie przyszłego roku obowiązywać będzie nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci. W Tarnowie za podstawę naliczania opłat przyjęto liczbę domowników.
– Za metodą tą opowiedziały się również spółdzielnie mieszkaniowe oraz ankietowani mieszkańcy domów jednorodzinnych. Przy zastosowaniu tej metody opłata będzie równa iloczynowi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty – wyjaśnia Jacek Kułaga, dyrektor Centrum Usług Ogólnomiejskich Urzędu Miasta Tarnowa.
W projekcie przygotowanym przez UMT zaproponowano opłatę w wysokości 10, 50 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Za odpady bez selekcji naliczono opłatę 15 zł miesięcznie.
W projekcie uchwały dotyczącej „właścicieli nieruchomości na terenie miasta, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” przewidziano opłaty od 61 zł miesięcznie za pojemnik 120 l do 2 387 zł za pojemnik 10 tys. litrów oraz 564 zł za każdy metr sześcienny z prasokontenera – wszystko w przypadku selektywnej zbiórki śmieci. Za odpady niesegregowane zaplanowano płatności o blisko 50 proc. wyższe.
Tarnowscy radni obniżyli stawkę za odbiór odpadów segregowanych z 10,50 zł od mieszkańca na 9,90 zł i z tą poprawką uchwałę przyjęto.
Dwa miliony dla autobusów
Od 1 lutego wyraźnie drożej zapłacimy też za bilety komunikacji miejskiej. Normalny bilet jednorazowy w granicach jednej strefy kosztować będzie 3 zł, ulgowy – 2 zł, bilety dwustrefowe – 3,40 i 2,20 zł. Bilety czasowe podrożeją do 2,20 (normalny) i 1,50 zł (ulgowy) – ich ważność przedłużono z 10 do 15 minut. Bilety czasowe 30‑minutowe, ważne na różnych liniach w obrębie jednej strefy, kosztować będą odpowiednio 3 i 2 zł, bilety godzinne – 4 i 3 zł.
Za karnety pięcioprzejazdowe, ważne na jednej linii w obrębie jednej strefy, zapłacić trzeba będzie od 8 do 13 zł; 6 zł kosztować ma bilety rodzinny (ważny na różnych liniach w sobotę lub dzień świąteczny na przejazd obojga lub jednego z rodziców wraz z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16). Ceny biletów okresowych pozostały bez zmian.
Według szacunków proponowany w 2013 r. wzrost cen ma przynieść zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów o około 2 mln zł – co nie w pełni zrównoważy wzrost kosztów usług komunikacyjnych, przewidywany na ok. 3 mln zł.

Więcej za wodę i ciepło
Od 1 marca 2013 podrożeć ma woda. Tarnowskie Wodociągi przygotowują nową taryfę, prezes Tadeusz Rzepecki zapewnia, że będzie to zmiana cen w przybliżeniu równoważąca inflację.
– W zasadzie od dwóch lat nasze ceny zmieniają się w zasadzie o wskaźnik inflacji, a opłaty należą do najniższych w regionie – podkreśla.
Według obliczeń wodociągowców, przeciętna tarnowska rodzina płaci dziś za wodę i ścieki 75‑100 zł. Na razie nie wiadomo, ile będzie płacić po podwyżce.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również przewiduje podwyżkę, ale dopiero pod koniec przyszłorocznego lata.
– Od 1 listopada br. Azoty Tarnów podniosły ceny ciepła o ok. 10 proc, u nas przełoży się to na podwyżkę cen ciepła o ok. 1 procent w przyszłym roku – mówi Krzysztof Rodak, prezes MPEC. – Zmiana ta nastąpi jednak dopiero od września – do 31 sierpnia gwarantujemy stabilizację cen dla odbiorców ciepła systemowego. Mniej stabilne mogą być ceny dla grupy odbiorców ciepła z małych kotłowni – jest to stosunkowo mała grupa naszych klientów. Cieszyć się mogą mieszkańcy Mościc, którzy nie odczują do jesieni przyszłego roku zmian cen, a i potem zapłacą tylko 1 procent więcej…
Jak podkreśla prezes MPEC, tarnowianie korzystają z ciepła coraz oszczędniej.
– Nie można wykluczyć, że ci, którzy zainwestowali w ocieplenie budynków czy energooszczędne technologie, zapłacą w najbliższym czasie mniej niż dotychczas.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o