Śmieci przejdą przez sito

0
52
smieci
REKLAMA

W krajach Unii Europejskiej roczna „produkcja” śmieci przekracza średnio 500 kg na osobę, należy się więc spodziewać, że również w naszym kraju ilość wytwarzanych odpadów będzie się zwiększać. Stąd działania mające sprawić, by na wysypiska trafiało możliwie najmniej śmieci. Wyzwanie podjęło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowie budując na swoim terenie przy ul. Cmentarnej nowoczesną stację segregacji odpadów. Nie bez znaczenia jest fakt, że pod tym samym adresem funkcjonuje Zakład Składowania Odpadów Komunalnych.
W przebudowanym kompleksie utworzono halę przyjmowania odpadów, halę ich przesiewania, magazyn wysortowanych odpadów oraz część biurowo‑socjalną. Koszt budowy stacji wyniósł 2,1 mln zł, z czego 1,6 mln to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Krakowie, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych przedsiębiorstwa. Dzięki uruchomieniu instalacji do sortowania śmieci MPGK stało się samodzielnym liderem w regionie, świadczącym kompleksową obsługę na rynku odbioru odpadów komunalnych i odzysku surowców wtórnych.
Wydajność stacji to 30 tys. ton odpadów rocznie przy pracy w systemie jednozmianowym. Możliwe jest jednak wprowadzenie cyklu kilkuzmianowego i dostosowanie linii mechanicznego rozdziału odpadów do większego strumienia śmieci. MPGK przewozi obecnie 26 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, ponad 1 000 ton odpadów ze zbiórki selektywnej oraz około 900 ton odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV, i AGD. Najnowsza inwestycja spółki ma jednak charakter ponadlokalny, trafiać tu mają także odpady z osiemnastu gmin Małopolski. Warto dodać, że w samym tylko Tarnowie wytwarza się rocznie około 45 tysięcy ton odpadów. Z tej ilości w 2009 r. zostało wyselekcjonowanych 10,5 proc. odpadów (czyli 5 562 tony), natomiast w 2010 r. blisko 12 proc. (6 044 tony).
Proces segregowania śmieci jest prosty, po ich przesianiu na sicie wibrującym podzielonym na trzy frakcje i umożliwiającym oddzielenie surowców wtórnych następuje ich „manualny odzysk” przy taśmie, gdzie pracownicy oddzielają papier, plastik i folię. Korzyści są oczywiste, między innymi zmniejszenie ilości deponowanych na składowisku odpadów i związanych z tym wydatków, zwiększenie przychodów z tytułu odzysku surowców wtórnych i otrzymanie darmowego materiału do rekultywacji składowiska.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o