Tarnowianin planuje budżet

0
59
REKLAMA

Już wszystko jasne. Gotowy jest regulamin realizowanego po raz pierwszy w tym roku w Tarnowie budżetu obywatelskiego. Stosowne zarządzenie podpisał w połowie lutego prezydent Tarnowa. Teraz mieszkańcy Tarnowa zdecydują, na co wydać 2 mln zł. W regulaminie określono zasady zgłaszania projektów, ich weryfikacji, a na końcu głosowania i wybierania tych najciekawszych.
Propozycje mogą zgłaszać osoby pełnoletnie mieszkające w Tarnowie, korzystając z formularzy na stronie internetowej miasta (www.tarnow.pl) oraz w punktach informacyjnych przy ul. Nowej 4 oraz ul. Mickiewicza 2.
– Zgłaszając projekt, trzeba go krótko opisać i uzasadnić oraz podać przybliżone koszty jego realizacji, nie większe jednak niż pula budżetu obywatelskiego – wyjaśnia radna Małgorzata Mękal, inicjatorka tarnowskiego budżetu obywatelskiego.
Zgłaszane projekty dotyczyć mogą wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym; budowy lub remontu infrastruktury miejskiej; działań wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców.
Zgłaszanie projektów rozpoczęło się 18 lutego i potrwa do 8 marca. Wypełnione formularze można wysłać listem na jeden z adresów tarnowskiego magistratu; można też dostarczyć osobiście do urzędu. Można również wypełniony formularz wysłać e‑mailem na adres [email protected] Lista zgłoszonych projektów dostępna będzie na oficjalnej internetowej stronie Tarnowa.
Kolejny etap to weryfikacja przedstawionych pomysłów, co potrwa do końca marca. Będą oceniane pod kątem możliwości realizacji, kosztów, możliwości zapewnienia w kolejnych budżetach ew. kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu itp. Później powstanie ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie.
O wyborze projektów do realizacji decydują pełnoletni mieszkańcy miasta Tarnowa. Głosowanie potrwa od 3 do 12 kwietnia, a posłużą do tego specjalne karty do głosowania. Po wpisaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL będzie można podać kod wybranego projektu, a kartę wrzucić do urn w budynkach tarnowskiego magistratu. Można też zagłosować przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej (aplikacja na stronie budzetobywatelski.umt.tarnow.pl) lub przesłać wypełnioną kartę na adres Urzędu Miasta Tarnowa z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.
Wyniki głosowania poznamy 26 kwietnia. Jeżeli zdecydowanie wygra jeden projekt wart 2 mln zł, tylko on zostanie zrealizowany; jeśli głosy rozłożą się inaczej, do realizacji wytypowanych zostanie kilka projektów z największym poparciem, ale razem nie będą mogły kosztować więcej niż 2 mln zł.
Co zaproponują mieszkańcy Tarnowa?
– Możliwości jest wiele. Spotykam się z ludźmi i słyszę, że chcą pisać wnioski, że w opracowanie różnych projektów chcą się zaangażować rady osiedli. Zainteresowanie jest duże – mówi radna Małgorzata Mękal.
Tymczasem entuzjastycznie promowana inicjatywa napotyka opór wśród niektórych radnych. Problemem jest nie tyle sama idea budżetu obywatelskiego, ile obecny sposób jego zabezpieczenia od strony finansowej. Wątpliwości ma m.in. radny Jerzy Hebda.
– Diabeł tkwi w szczegółach. Mankamentem tego budżetu obywatelskiego jest to, że jest on finansowany z puli pieniędzy przeznaczonej na remonty ulic i chodników w mieście. A przecież projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego obejmować mają dużo szerszą problematykę, np. inicjatywy kulturalne czy sportowe. Dlaczego i tak niewystarczające pieniądze na remonty mocno nadwyrężonych zimą i kiepskim wykonawstwem ulic i chodników mamy jeszcze dodatkowo uszczuplać, przekazując je na inne inicjatywy? Uważam, że wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na przykład projekty kulturalne powinny być realizowane z pieniędzy przewidzianych dla wydziału kultury. W tym roku realizujemy budżet obywatelski po raz pierwszy, stąd może nie wszystko jest do końca przemyślane, dopracowane, za to mocno eksperymentalne. Na pewno w kolejnych latach musi być inny sposób finansowania budżetu obywatelskiego – mówi radny Jerzy Hebda.
Nie brakuje też głosów przeciwnych niedopuszczeniu do głosowania osób, które ukończyły 16 lat. Np. w Radomiu zdecydowano się oddać głos także tej grupie mieszkańców.I

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o