Trzecie podejście Tarnowa

0
360
Trzecie podejście Tarnowa
Magistrat po raz trzeci występuje o pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
REKLAMA

W pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowe wsparcie otrzymały wszystkie małopolskie samorządy. W najnowszym, drugim rozdaniu RFIL Tarnów, który wnioskował w sumie o 400 mln zł, nie otrzymał ani złotówki dotacji. Podobnie jak Kraków czy Oświęcim. Trudno przewidzieć, jaki będzie finał ogłoszonego już kolejnego konkursu wniosków w ramach RFIL. Do podziału przeznaczono tym razem ok. 1,6 mld zł.

Władze Tarnowa zamierzają zgłosić (po zasięgnięciu opinii mieszkańców) trzy inwestycje wymagające wsparcia. Samorząd liczy m. in. na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego, która ma licznych orędowników.
Nie brak opinii, że z drugiego rozdania RFIL wykluczono Tarnów i wiele innych miast tylko za to, że ich włodarze krytykują władze państwowe i sprzyjają opozycji rządowej. Samorządowcy wskazują też na mało czytelne kryteria przyznawania finansowej pomocy. Maciej Pikor, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 w Małopolsce, poparł ostatnio w Tarnowie żądania, aby gminy otrzymywały precyzyjne informacje o zasadach rozdziału państwowych pieniędzy.
Radny Piotr Górnikiewicz z klubu Nasze Miasto Tarnów i przewodniczący komisji sportu, rekreacji i turystyki Rady Miejskiej, także uważa kryteria przyznawania dotacji za niejasne i nie wyklucza, że dochodzi do „odgórnego blokowania” niepokornych samorządów. Ale ma też inne spostrzeżenie…

REKLAMA

– Czy nieprzyznanie pieniędzy jest karą za polityczne sympatie i przekonania? Być może, ale nie jestem do końca o tym przekonany, bo przecież Rzeszów rządzony przez lewicowego prezydenta dofinansowanie rządowe otrzymał – zwraca uwagę radny.
– Wydaje mi się, że prezydent Tarnowa ma kłopoty w budowaniu dobrych relacji z innymi, tworzeniu lobbingu, pozyskiwaniu skutecznych sojuszników dla miejskich projektów. I tu tkwi jedna z przyczyn nieskutecznych zabiegów Tarnowa o wsparcie z zewnątrz. Przed nami kolejny nabór wniosków o dofinansowanie ważnych miejskich inwestycji, w tym przebudowy stadionu i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9, na którą tak bardzo czeka szkolna społeczność. Nasz klub będzie te starania wspierał, na ile to możliwe. Jeśli chodzi o interesy miasta, wszelkie animozje natury politycznej należy odłożyć na bok.

Tarnów zatem po raz trzeci występuje o pieniądze z RFIL. Tym razem, władze miejskie postanowiły zasięgnąć opinii samych mieszkańców. W specjalnej ankiecie, zawierającej dziewięć propozycji inwestycji, mogli wskazać te najważniejsze ich zdaniem. Ten sondaż zakończono w miniony poniedziałek. Po opracowaniu, sugestie tarnowian mają być uwzględnione we wnioskach kierowanych do rządowej komisji decydującej o dofinansowaniu. Do 28 grudnia br. należy zgłosić trzy inwestycje wybrane przy współudziale mieszkańców. Wśród dziewięciu propozycji są: pierwszy etap przebudowy stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (koszt ok. 37 mln zł), rozbudowa węzła komunikacyjnego ul. Narutowicza – ul. Krakowska oraz ul. Sikorskiego – ul. Szkotnik do ul. Szujskiego (ok. 30 mln zł), rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i budowa przyszkolnego basenu (ok. 19 mln zł), modernizacja ul. Błonie na odcinku al. Jana Pawła II – ul. Nowodąbrowska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spokojną (ok. 20 mln zł).

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o