Gwidon Wójcik dyrektorem wydziału zdrowia

0
718

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora wydziału zdrowia w tarnowskim magistracie. Wydziałem pokieruje Gwidon Wójcik. Wiadomość ta zelektryzowała co niektórych tarnowian, doszukujących się w rozstrzygnięciu konkursu politycznych układów.
Kilka tygodni temu z kierowania Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa zrezygnował Wiesław Izworski, tłumacząc decyzję powodami zdrowotnymi. To jednak nie przeszkodziło mu zająć samodzielnego stanowiska ds. epidemicznych i analiz zdrowia publicznego, a tak naprawdę ustąpił miejsca Gwidonowi Wójcikowi. Do jego obowiązków należeć będzie m.in. analizowanie stanu zdrowia mieszkańców Tarnowa, opracowywanie propozycji działań profilaktycznych wskazanych do podjęcia w mieście w związku z przebiegiem epidemii.

REKLAMA

Wkrótce po tym ogłoszono konkurs na wolne stanowisko dyrektora wydziału zdrowia. Zgłosiło się dwóch kandydatów, w tym tylko jeden spełnił wymagania formalne. Prezydent Tarnowa powołał komisję rekrutacyjną w składzie Dorota Krakowska (zastępca prezydenta do spraw polityki społecznej – przewodnicząca komisji), Aleksandra Mizera (sekretarz miasta Tarnowa), Irena Stelmaszczuk-Nyczaj (zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT) oraz Mirosława Derlaga (inspektor w Referacie Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjnym UMT). Z informacji opublikowanej po zakończeniu procedury wynika, że na stanowisko dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT wybrany został Gwidon Wójcik. W lakonicznym uzasadnieniu czytamy, że kandydat spełnił obligatoryjne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz osiągnął wysoki łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów wymaganych na danym stanowisku w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.
Gwidon Wójcik to tarnowianin urodzony w 1962 roku, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Był tarnowskim radnym, później w latach 1991-1997 posłem I i II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej, z okręgu tarnowskiego. W wyborach w 1997 i 2001 roku nie zdobył już poselskiego mandatu. Do 2004 roku działał w Unii Wolności, partii powołanej w 1994 roku z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W rządzie Jerzego Buzka pełnił stanowisko zastępcy szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, był także wiceministrem transportu. Był jednym z twórców i w latach 2000–2002 pierwszym prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej.
Gwidon Wójcik był także członkiem-założycielem ROAD (Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna) w ówczesnym województwie tarnowskim. W ruchu tym działał też Roman Ciepiela, związany później z Unią Demokratyczną, Unią Wolności i wreszcie z Platformą Obywatelską. Zapewne dlatego wygrana Gwidona Wójcika w magistrackim konkursie zelektryzowała co niektórych tarnowian, doszukujących się w tym rozstrzygnięciu politycznych i koleżeńskich układów.
W mediach społecznościowych szybko przypomniano, że żona Gwidona Wójcika – Maria Wójcik, jest dyrektorką Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie. Zasugerowano także kontynuowanie partyjnego desantu i umieszczanie w Tarnowie na kierowniczych stanowiskach osób w różny sposób powiązanych z partyjną historią prezydenta Romana Ciepieli. Radny Marek Ciesielczyk uznał tak prowadzoną politykę personalną w magistracie za skandaliczną. Uważa, że rada miejska powinna obniżyć prezydentowi wynagrodzenie, a w głosowaniu za kilka tygodni nie udzielić mu wotum zaufania. Radny dopytuje też o nazwisko drugiego kandydata, którego do dalszej procedury konkursowej nie dopuszczono.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o