Hybrydowe wybory

0
45
wybory-hybrydowe
REKLAMA

Trwają przygotowania do wyborów prezydenckich 28 czerwca. Przemysław Szpik, komisarz wyborczy w Tarnowie zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z procedurami i nie widać zagrożeń dla zbliżającego się głosowania na prezydenta RP. Pewne perturbacje mogą wystąpić w Tuchowie, gdzie ujawniono ogniska koronawirusa i trwają kwarantanny. Jeśli sytuacja epidemiczna pogorszy się, Państwowa Komisja Wyborcza może do 21 czerwca (na wniosek ministra zdrowia) zarządzić na terenie gminy lub jej części głosowanie wyłącznie korespondencyjne.
Komisarz Szpik twierdzi natomiast, że nie ma kłopotów z naborem do obwodowych komisji wyborczych. Ich członkowie mogą zarobić za dwie tury wyborów od 700 do nawet 1 000 złotych na rękę w przypadku przewodniczącego komisji.

REKLAMA

Od rozpoczęcia aż do zakończenia głosowania w lokalu wyborczym (czyli od godziny 7 do 21) powinno być obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a w przypadku komisji trzyosobowej – dwóch członków. Są oni zobowiązani do noszenia maseczek i rękawiczek, i zadbania o właściwą ochronę zdrowia osób przebywających w lokalu. Także głosujący muszą pamiętać o zasłonięciu twarzy, zdezynfekowaniu rąk dostępnym w lokalu płynem i zachowaniu społecznego dystansu. Pomieszczenia wyborcze mają być wietrzone co godzinę przez dziesięć minut, co godzinę należy też odkażać klamki, blaty i inne powierzchnie dotykane przez ludzi.

Wyborcze terminy
Zgodnie z przyjętą ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta RP, głosowanie odbędzie się metodą mieszaną/hybrydową, czyli w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Wczoraj minął ustawowy czas na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu (za pośrednictwem urzędu gminy) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.
Najpóźniej do 23 czerwca, ten zamiar może zgłosić wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Natomiast po tym terminie, najpóźniej do 26 czerwca wyborcy, którzy rozpoczęli kwarantannę po piątym dniu przed dniem wyborów. Ktoś, kto trafi na kwarantannę dzień później, nie będzie już mógł listownie oddać głosu. Wyborca, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej izolacji, może zgłosić chęć korespondencyjnego udziału najpóźniej do 7 lipca. Natomiast ten, który zacznie kwarantannę po tym terminie, może zdecydować się na tę formę głosowania najpóźniej do 10 lipca.
Wyborcy zaś mieszkający na stałe w Polsce, którzy w dniu wyborów będą przebywać w innym kraju, mają czas do 25 czerwca na zawiadomienie konsula o zamiarze głosowania w obwodzie za granicą. Ci, którzy znajdą się za granicą po 28 czerwca, by móc zagłosować w drugiej turze, będą mieli czas na zgłoszenie do 9 lipca.

Głos z koperty
Głosowanie tradycyjne nie powinno nikomu sprawiać trudności, należy jak zwykle postawić krzyżyk przy wybranym przez siebie kandydacie i wrzucić kartę do urny. W przypadku głosowania korespondencyjnego, wyborca głosujący w kraju otrzyma na swój adres pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej – nie później niż do 23 czerwca. Natomiast wyborca na kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, nie później niż do 26 czerwca.
Na dostarczonej przez pocztę karcie do głosowania wyborca oddaje głos zgodnie z instrukcją w dolnej części tej karty. Następnie, powinien ją umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleić. (Jej niezaklejenie spowoduje, że taki głos nie będzie brany pod uwagę) Zaklejoną kopertę trzeba z kolei włożyć do koperty zwrotnej, opatrzonej adresem i numerem właściwej obwodowej komisji wyborczej. Ważne jest też poprawne wypełnienie formularza oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Powinny się tam znaleźć dane wyborcy: nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. W przypadku głosowania w kraju, kopertę zwrotną należy do 26 czerwca wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej lub zostawić we właściwym urzędzie gminy. Tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się 28 czerwca w godzinach od 7 do 21. Wtedy także można dostarczyć koperty do obwodowych komisji wyborczych – osobiście lub za pośrednictwem innych osób.
Głosowaniu korespondencyjnemu towarzyszy szereg wątpliwości i zastrzeżeń. Jedno jest pewne, wydłuży ono liczenie i weryfikowanie oddanych głosów.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o