Inwestycje rozkopane, prace przerwane

0
270
Firma Euro Bud przerwała m.in. budowę Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowej, fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Pechowo dla tarnowskich inwestycji zakończył się rok 2019. Firma Euro Bud realizująca w centrum Tarnowa aż trzy zadania przerwała prace, domagała się od miasta zapłaty za dodatkowe roboty, w końcu przekazała pisma o odstąpieniu od umów. Ostatecznie miejscy urzędnicy zerwali z firmą trzy umowy. Teraz miasto żądać będzie odszkodowania za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Łącznie kara może wynieść ok. 1,2 mln zł.

REKLAMA

Przeszkodą w terminowych realizacjach miejskich inwestycji bywają nie tylko nieprzewidziane sytuacje (np. odkrycia archeologiczne), ale i kłopoty z wykonawcami – albo nie ma firm zainteresowanych przetargami, albo wybrani już wykonawcy nagle przerywają prace i ewakuują się z placu budowy…

Bez dodatkowej zapłaty firma zrezygnowała

Pechowo dla tarnowskich inwestycji zakończył się rok 2019. Firma Euro Bud, realizująca w centrum miasta aż trzy zadania, przerwała prace i zrezygnowała z ich kontynuowania. Chodzi o wart ok. 3,5 mln zł pierwszy etap prac remontowych w kamienicy przy ul. Legionów 14 (docelowo przeniesione zostaną tu niektóre magistrackie wydziały i biura), budowę Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ul. Wałowej 25 (w miejscu wyburzonej kamienicy, co umożliwiło wyeksponowanie półbaszty) wartą ok. 2,5 mln zł oraz o zadanie łączące wykonanie izolacji piwnic Tarnowskiego Centrum Kultury przy Rynku 5 oraz modernizację nawierzchni ul. Krótkiej (w sumie ok. 600 tys. zł). Część prac nadzorował Wydział Infrastruktury Miejskiej UMT, pozostałe Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
Prawdopodobnie firma Euro Bud zdecydowała się zrezygnować z dalszych prac z powodu braku porozumienia z magistratem co do sfinansowania przez miasto dodatkowych robót. Urzędnicy twierdzą, że nie ma podstaw do żądania sumy większej niż w umowie.
Firma złożyła w połowie grudnia ubiegłego roku oświadczenie o odstąpieniu od robót, ale naszym zdaniem nieskuteczne, oparte o wadliwe podstawy prawne, bo dotyczące nieregulowania przez miasto płatności za prace. Tymczasem miasto płaciło na bieżąco za kolejne etapy robót realizowane zgodnie z umową. Na obu inwestycjach, przy ul. Legionów 14 oraz przy ul. Wałowej 25, były już spore opóźnienia – pierwsza powinna była zakończyć się ponad osiem tygodni temu, druga pod koniec ubiegłorocznych wakacji. Poza tym zakwestionowaliśmy część prac w powstającym pawilonie przy ul. Wałowej 25, konieczne było np. ponowne wykonanie wylewki – mówi Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej UMT.
Dlatego też miasto, powołując się m.in. na przekroczenie terminów realizacji wspomnianych inwestycji oraz brak szans na ich szybkie dokończenie przez wybranego wykonawcę, zerwało umowy z firmą Euro Bud. Zerwanie umowy – zdaniem urzędników – nastąpiło z winy wykonawcy.

Miasto chce odszkodowania

Miasto domagać się będzie odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości zamówienia. To ok. 1,2 mln zł. Jeśli firma nie zapłaci w ustalonym terminie, sprawa trafi do sądu.
Jak dodaje dyrektor Nakielny, jeszcze co najmniej dwa tygodnie prowadzone będą inwentaryzacje obu inwestycji. Chodzi m.in. o sprawdzenie, czy od momentu zapłaty ostatniej faktury firma Euro Bud wykonała jeszcze jakieś prace wynikające z umowy, za które miasto powinno zapłacić. Wstępnie oszacowano, że I etap remontu kamienicy przy ul. Legionów 14 zrealizowano w ok. 90 proc. Wykonawca nie zdążył przed zimą wstawić nowych okien. Z kolei prace przy ul. Wałowej 25 wykonano w ok. 80 proc.
– Tu konieczne są jeszcze do wykonania wykończenia posadzek, zamontowanie centrali wentylacyjnej, zamontowanie podnośnika, dokończenie schodów, uzupełnienie płytek w sanitariach i pomieszczeniach gospodarczych, i trochę prac na zewnątrz pawilonu – obłożenie kamieniem murku przy tarasie, zasadzenie zieleni, montaż ławek i oświetlenia – mówi Rafał Nakielny. Przetargi na dokończenie inwestycji zostaną ogłoszone w styczniu.
Firma Euro Bud wykonywała także izolacje piwnic w kamienicy przy Rynku 5. Umowa dotyczyła również remontu nawierzchni drogowej ul. Krótkiej. W całości zrealizowano w zasadzie tylko prace izolacyjne.
– Wykonawca wystąpił do nas w grudniu 2019 roku z pismem informującym o odstąpieniu od umowy, chciał rozliczenia już wykonanych prac. Uznaliśmy to odstąpienie za oparte na niewłaściwych przesłankach. Umowa nie przewidywała ani częściowych odbiorów, ani częściowych płatności, rozliczenie miało nastąpić po wykonaniu izolacji piwnic oraz remontu drogi. Gdy odmówiliśmy częściowej zapłaty, wykonawca zszedł z placu budowy, i mimo dwukrotnego z naszej strony wezwania do kontynuowania prac, tej kontynuacji nie było. Dlatego przekazaliśmy firmie pismo o odstąpieniu przez ZDiK od umowy z winy wykonawcy. Będziemy domagać się zapłacenia odszkodowania w wysokości ok. 20 proc. wartości zamówienia – mówi Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
W tym przypadku również konieczna jest inwentaryzacja zrealizowanych dotychczas prac, ich zgodności z umową. Jeszcze w styczniu powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonanie już tylko remontu nawierzchni ul. Krótkiej.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o