Jak jest źle to „zawsze winni są dziennikarze i cykliści”

0
188
tarnow bankrut oswiadczenie
REKLAMA

Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miejskiej w Tarnowie

REKLAMA

2 października doszło do spotkania klubu radnych z prezydentem i skarbnikiem, podczas spotkania Roman Ciepiela zreferował sytuację finansową miasta i odpowiedział na część zadanych pytań. Prezydentowi przekazano szereg zastrzeżeń co do sposobu sprawowania przez niego urzędu.

Przedstawianie kondycji finansowej miasta jako stabilnej, niezagrożonej i pozbawionej problemów jest – w opinii klubu radnych – niczym innym jak próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Sytuacja jest na tyle poważna, że względu na dobro miasta nie będziemy uczestniczyli w politycznej dyskusji na temat ewentualnej winy za zaistniałą sytuację. Skupimy się na rozwiązaniu problemu.

Radni, którym prezydent przedkłada, między innymi, propozycje zmian w budżecie miasta do akceptacji, powinni być na bieżąco informowani o sytuacji finansowej Tarnowa, aby móc
w razie kryzysu wesprzeć prezydenta radą i autorytetem. Tym kierował się przewodniczący Komisji Rewizyjnej, usiłując dotrzeć do rzetelnej wiedzy na temat miejskich finansów. Wbrew wiadomościom opublikowanym na miejskiej stronie internetowej, klub radnych został zaproszony przez prezydenta na spotkanie dopiero po zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Nikt nie zaneguje odpowiedzialności radnych za kontrolowanie działań prezydenta, podobnie jak nikt nie zdejmie z prezydenta osobistej odpowiedzialności za stan finansów miasta. Rozumieją to również radni z pozostałych klubów, którzy wraz z przedstawicielami PiS zadecydowali o przeprowadzeniu doraźnej kontroli w zakresie polityki budżetowej.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w zdecydowany sposób podkreśla prawo lokalnych dziennikarzy do informowania o sytuacji finansowej miasta i negatywnie ocenia ostatnie ataki na przedstawicieli lokalnych mediów. To w „słusznie minionych” czasach modne było twierdzenie, że „zawsze winni są dziennikarze i cykliści”. Zauważyć także należy, że tak zróżnicowane media jak RDN i Baniowy Tarnów oraz TEMI i Gazeta Krakowska w tym samym duchu wyrażają troskę o kondycję finansową miasta.

Rozwiązanie obecnego kryzysu wymaga szerokiej współpracy. Planowane oszczędności
i konieczność zwiększenia wpływów do budżetu będą wymagały bowiem zgody Rady Miejskiej i zrozumienia mieszkańców z jednej strony, z drugiej zaś zdroworozsądkowego podejścia prezydenta miasta i włączenia radnych i mieszkańców do planowania budżetu na 2020 rok.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z góry deklaruje podjęcie takiej współpracy
z prezydentem, jeśli tylko jej filarami będą uczciwość, transparentność i przede wszystkim troska o miasto.

 Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miejskiej w Tarnowie

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o