Kościoły opustoszały

0
256

W diecezji tarnowskiej do odwołania zawieszono bierzmowania, nie są organizowane zaplanowane wcześniej rekolekcje szkolne czy parafialne, a także pielgrzymki i kursy przedmałżeńskie. Co najważniejsze, biskup tarnowski udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy aż do odwołania. Jednocześnie bp Andrzej Jeż zachęca wiernych do korzystania z transmisji nabożeństw. Aktualne są również opublikowane wcześniej wytyczne, by np. na kratki konfesjonałów nałożyć folie ochronne.
Coraz bardziej restrykcyjne stają się zalecenia władz państwowych w związku z zagrożeniem koronawirusem. W ślad za tymi zaleceniami po raz kolejny poszerzana jest także lista wytycznych obowiązujących w Polsce wiernych Kościoła katolickiego. Stosowne komunikaty opublikowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, Rada Stała KEP oraz biskupi poszczególnych diecezji.

Ogłoszenie przez ministra zdrowia 13 marca wieczorem obowiązującego od dnia następnego na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego, oznacza wprowadzenie m.in. czasowego ograniczenia sprawowania kultu religijnego m.in. w kościołach i kaplicach poprzez konieczność zapewnienia, aby w trakcie mszy św. lub nabożeństwa na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. W związku z tą sytuacją, biskup Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej, wydał 14 marca specjalny dekret. Treść dekretu szybko pojawiła się w mediach społecznościowych, na stronach internetowych poszczególnych parafii i w przykościelnych gablotach z ogłoszeniami. W minioną niedzielę dekret odczytano w kościołach.
Biskup podjął kilka istotnych decyzji. W diecezji tarnowskiej wierni bardzo licznie uczestniczą zwłaszcza w niedzielnej mszy św., niewykonalne więc staje się dopilnowanie, by w kościele przebywało maksymalnie 50 osób. Kościoły w diecezji tarnowskiej nie są zamknięte, ale bp Jeż udzielił wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. aż do odwołania. Bez obaw o niedopełnienie obowiązku, popełnienie grzechu ciężkiego, można pozostać w domu. Zawieszono także wspólnie celebrowane nabożeństwa (np. gorzkie żale, droga krzyżowa), zachęcając wiernych do ich indywidualnego i rodzinnego odprawiania. Biskup Andrzej Jeż zachęca diecezjan, by w niedziele i dni powszechnie korzystali z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji mszy świętych i nabożeństw. Msze transmitowane są drogą internetową także z kościołów diecezji tarnowskiej, m.in. z Sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie, parafii w Lisiej Górze, parafii katedralnej w Tarnowie. Komunię św. osobom chorym zaniosą tylko księża.
Według wytycznych biskupa Jeża, we mszach św. uczestniczyć mogą jedynie wierni zamawiający intencje mszalne, a w pogrzebie tylko najbliższa rodzina. Udział wiernych w mszach św. odprawianych w rozmaitych kaplicach znajdujących się np. w domach zakonnych czy szpitalach, ograniczony jest wyłącznie do mieszkańców, pracowników lub podopiecznych z zachowaniem wymogu obecności każdorazowo nie więcej niż 50 osób.
Już wcześniej wiernym przypomniano, że nie ma takiego obowiązku, by podczas mszy św. przekazywać sobie znak pokoju przez podanie dłoni – można to uczynić skinieniem głowy. Nie jest też konieczne korzystanie z wody święconej umieszczonej w kropielnicach. Trzeba również powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratki konfesjonałów nałożono folie ochronne. Wiernym przekazano też informację o możliwości przyjmowania komunii św. na rękę lub duchowej.
W diecezji tarnowskiej zawieszono do odwołania udzielanie sakramentu bierzmowania. Nie są organizowane rekolekcje szkolne, w wielu kościołach w innym terminie odbędą się rekolekcje parafialne. Zawieszone są również spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), pielgrzymki, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym. W terminie późniejszym zorganizowane zostanie spotkanie dla animatorów z diecezji tarnowskiej pod nazwą „Pełne zanurzenie”. Z kolei obchody Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową nie będą przeżywane w Tarnowie w formie zwyczajowego diecezjalnego spotkania młodzieży.
W diecezji tarnowskiej, bijącej rekordy frekwencji i przodującej w zestawieniach pobożności, kościoły opustoszały. Jak mówi ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie, dało się to zauważyć już wcześniej. Z każdym dniem mniej osób przychodziło do kościoła. Wierni znając już w większości w sobotę dekret biskupa, przekazywany często drogą mejlową przez grupy parafian czy w inny sposób dostarczany zwłaszcza osobom starszym, w minioną niedzielę pozostali w domach. Tak będzie również w najbliższą niedzielę i kolejne, aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Jeśli zmienią się rządowe rozporządzenia czy też wytyczne głównego inspektora sanitarnego, aktualizowane będą także obostrzenia obowiązujące w diecezji tarnowskiej. Dlatego bp Andrzej Jeż zobowiązał wiernych do uważnego śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych administrowanych przez diecezję tarnowską, bo właśnie tutaj najszybciej na bieżąco publikowane będą wszelkie aktualizacje.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o