Tarnowianie obawiają się śmierdzącego problemu

0
318
Wysypisko śmieci, ul. Spytki w Tarnowie
Grupa tarnowian apeluje do prezydenta miasta o powstrzymanie działalności firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów w rejonie ulic Droga do Huty i Spytki
REKLAMA

Grupa tarnowian apeluje do prezydenta miasta Romana Ciepieli o powstrzymanie działalności firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów. Pod petycją podpisało się kilkanaście osób, które wyrażają obawy, że warunki życia ich rodzin ulegną pogorszeniu za przyczyną uciążliwego sąsiedztwa. Pismo zaniepokojonych tarnowian otrzymali też do wiadomości: przewodniczący Rady Miejskiej oraz Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna i delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
– Zwracamy się z petycją o wstrzymanie dalszego funkcjonowania sortowni, magazynu i przetwórni odpadów na działce znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Do Huty i Spytki. (…) Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten problem oraz sprawdzenie, kto wydał pozwolenie, aby w tak bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz tarnowskiego dworca kolejowego powstał tego typu obiekt… – piszą mieszkańcy.

REKLAMA

W piśmie do władz miasta dzielą się swoim niepokojem o przyszłość, widząc zwożone samochodami odpady. Nie zgadzają się, by z czystych i zielonych terenów – które służą między innymi rodzinnym spacerom – robić wysypisko śmieci. Ich zdaniem, już daje się wyczuć nieprzyjemny zapach towarzyszący gromadzonym nieczystościom. A co będzie dalej? Wskazują na potencjalne szkody dla naturalnego środowiska, na możliwe zagrożenie pożarowe i chorobowe. – Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że odpady w bardzo krótkim czasie przyciągają tysiące gryzoni, co spowoduje olbrzymi problem. Wszelkiego rodzaju robactwo, które będzie się rozchodzić na całą okolicę może powodować zagrożenie epidemiczne, gdyż szczury, czy muchy są nosicielami wielu chorób.
Urząd miasta sprawą już się zajął i zapewnia zainteresowanych mieszkańców, że zostaną powiadomieni o decyzjach władz samorządowych.

– Teren w rejonie ulic Droga do Huty i Spytki użytkuje jako wieczystą dzierżawę firma Cortex Chemicals. Według informacji uzyskanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, firma ta obecnie wynajmuje ten teren wraz z zabudowaniami Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu EcoTech, które od kilku tygodni działa na terenie Tarnowa, zajmując się m. in. zagospodarowaniem odpadów. Wydział Ochrony Środowiska obecnie rozeznaje sprawę poruszoną w petycji mieszkańców, dokonywane są kontrole. Do dzisiaj nikt nie składał wniosków, ani nie były wydawane pozwolenia na składowanie, czy przetwarzanie w tym miejscu odpadów. O wynikach kontroli i podjętych przez miasto działaniach poinformujemy autorów petycji – tej treści wyjaśnienie otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu od Ireneusza Kutrzuby, rzecznika prezydenta miasta.
Z kolei Krystyna Gołębiowska, kierowniczka tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zaznacza, że WIOŚ nie jest wprost adresatem petycji mieszkańców. – Ale przyjęliśmy oczywiście to pismo do wiadomości i podejmiemy w tym przypadku zgodne z prawem czynności… – odpowiada enigmatycznie Krystyna Gołębiowska.
Tymczasem sygnatariusze petycji stanowczo protestują przeciwko zamiarom składowania i przetwarzania odpadów u zbiegu ulic Do Huty i Spytki. – W zeszłym roku było głośno w mediach o sytuacji w dzielnicy Krzyż i dzielnicy Klikowa w związku z sortowniami i wysypiskami, które są w tamtych okolicach. Nie chcemy podobnej sytuacji kilkaset metrów od centrum Tarnowa.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o