Milionowe kłopoty tarnowskiego szpitala

0
135
REKLAMA

Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym na budowę ośrodka psychiatrycznego w Tarnowie. Dla Szpitala Wojewódzkiego im. świętego Łukasza oznacza to sporą korektę dotacji na budowę placówki. Szpitalowi cofnięto łącznie niespełna 4 mln zł z dofinansowania przyznanego w kwocie ponad 15 mln zł.

REKLAMA

szpital-sw-lukasza2

Blisko dwa lata temu, jesienią 2015 roku, zakończono budowę Ośrodka Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. W ośrodku działają m.in. oddział stacjonarny psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia psychosomatyczna, a także zespół leczenia środowiskowego, który obejmuje opieką chorych w ich miejscach zamieszkania.
Budowa ośrodka kosztowała ponad 22,5 mln zł i była w dużej mierze sfinansowana dzięki unijnym funduszom rozdzielanym przez samorząd województwa małopolskiego. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie (to dla szpitala organ prowadzący), przyznana szpitalowi dotacja wyniosła 15 mln 294 tys. zł. Zwyczajowo już inwestycję i jej przebieg, a zwłaszcza część związaną z zamówieniami publicznymi, poddano kontroli.
– W jej toku wykryto nieprawidłowości. Chodzi o dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę inwestycji. W specyfikacji zamówienia określono bowiem wymóg, zgodnie z którym wykonawca powinien był dysponować osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, a także pełniącym już wcześniej taką funkcję przy realizacji budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 20 tys. metrów sześciennych. W wyniku podpisania aneksu do umowy funkcję kierownika budowy zaczęła pełnić osoba nieposiadająca wymaganego 5-letniego doświadczenia – wyjaśnia Tomasz Kobylański z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Wykrycie nieprawidłowości oznacza nałożenie korekty finansowej przekazywanej dotacji w wysokości aż 25 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych.

– 18 lipca wydana została ostateczna decyzja w tej sprawie. Dotacja w wysokości 15,294 mln zł to kwota, którą szpital mógł otrzymać, gdyby weryfikacja realizacji projektu nie wykazała nieprawidłowości. Jednak po ich stwierdzeniu, na poczet korekty pomniejszono dotację o kwotę ok. 1,451 mln zł oraz „zamrożono” wypłatę 2 mln 288 tys. zł. Od decyzji tej szpital może się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – wyjaśniają w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Ostatecznie więc dofinansowanie dla szpitala wyniesie ok. 11,9 mln zł.
Do dyrekcji szpitala zwróciliśmy się z prośbą o odpowiedzi na kilka pytań dotyczących m.in. konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości i wpływu decyzji o korekcie na finanse szpitala.
– Szpital jest w trakcie standardowych procedur odwoławczych, przysługujących każdej jednostce kontrolowanej w ramach realizacji projektów z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Zatem pytania o odpowiedzialność i ewentualne sankcje są zdecydowanie przedwczesne – usłyszeliśmy od Damiana Miki, rzecznika prasowego placówki.

REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments