Narastają wątpliwości wokół więziennej przeprowadzki

0
825
ryszard-scigala
Ryszard Ścigała ciągle pozostaje w Rzeszowie
REKLAMA

Były prezydent Tarnowa, skazany za przestępstwo korupcyjne, wciąż przebywa w Zakładzie Karnym w Rzeszowie Załężu. Jak informowaliśmy wcześniej, został on tam przeniesiony z więzienia w Jaśle z powodów, które wciąż oficjalnie nie są znane.

REKLAMA

W naszym artykule, zamieszczonym w TEMI w dniu 27 maja, informowaliśmy, powołując się na Radio Kraków, o niespodziewanej decyzji dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, w którym Ryszard Ścigała odbywa karę 3-letniego pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że w lutym tego roku szef jasielskiego więzienia wystąpił z wnioskiem do sądu penitencjarnego w Krośnie o wcześniejsze warunkowe zwolnienie byłego prezydenta Tarnowa z zakładu karnego. Argumentem, na który powoływał się wnioskodawca, było bardzo dobre sprawowanie osadzonego i jego społeczne zaangażowanie.
Na początku maja tenże sam dyrektor wycofał ów wniosek, a Ścigała został przetransportowany do więzienia w Rzeszowie Załężu. Do tej pory odbywał on karę w warunkach półotwartego zakładu, teraz w zakładzie całkowicie zamkniętym, o znacznie surowszym rygorze.

Niedawno udało się nam skontaktować z mec. Marcinem Szumlańskim, obrońcą Ryszarda Ścigały, który poinformował nas, że jego klient mógł zostać przewieziony do Rzeszowa z powodu krótkiego pisma, które przygotował – zachęcany wcześniej przez swego więziennego wychowawcę – na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania ZK w Jaśle. Postulaty dotyczyły m. in. kwestii doręczania paczek dla więźniów i wydłużenia czasu otwarcia więziennej kaplicy. Sytuację, w której znalazł się Ścigała, jego obrońca nazwał absurdalną. Pisaliśmy o tym szerzej w wydaniu naszego tygodnika z 27 maja.
Po naszym tekście Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie powołał specjalną komisję, która zajmuje się kwestią przyczyn przetransportowania Ryszarda Ścigały z Jasła do Rzeszowa.
W miniony poniedziałek zapytaliśmy mjr. Jarosława Wójtowicza, rzecznika prasowego Dyrektora Okręgowego SW w Rzeszowie, kiedy wspomniana komisja planuje zakończyć swoją pracę.

Nadeszła odpowiedź tej treści: „Zgodnie z zasadami obowiązującymi w KPA na przeprowadzenie czynności administracyjnych obowiązuje termin 30 – dniowy. Standardowo taki termin przyjmuje się też na przeprowadzenie czynności sprawdzających. Jednak w przypadku pojawienia się nowych okoliczności bądź jeśli ilość zgromadzonego materiału w sprawie będzie wymagała dłuższej analizy, Dyrektor Okręgowy może wyznaczyć nowy termin zakończenia czynności”. Ponieważ w sprawie tej nikt nie chce, przynajmniej na razie, zabrać oficjalnie głosu, mnożą się różne spekulacje. Część opinii publicznej zastanawia się, jakiego rodzaju przewinienia mógł się dopuścić w zakładzie karnym Ryszard Ścigała, które radykalnie odmieniło na niekorzyść jego sytuację. Czy skazany, licząc na przedwczesne warunkowe zwolnienie, ryzykowałby zachowaniami niezgodnymi z prawem i regulaminem zakładu karnego? Zwłaszcza że w tym przypadku chodzi o osobę wykształconą, o dużym doświadczeniu życiowym oraz zawodowym, świadomą swojej sytuacji, również pod względem prawnym.
Nie brakuje nawet wątpliwości idących znacznie dalej. Niektórzy stawiają wprost pytanie: czy Ryszard Ścigała mógł paść ofiarą jakiejś prowokacji, dziwnej gry, która miała na celu uniemożliwić mu wcześniejsze zakończenie kary? Jeśli tak, to kto i dlaczego mógłby być tym zainteresowany?

Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że Ścigała został już wysłuchany przez członków zespołu zajmującego się jego obecną sprawą. Wciąż jednak nie wiadomo, jakie ostatecznie będą ustalenia komisji. W sądzie czeka też na rozpatrzenie zażalenie skazanego oraz jego obrońcy na przeniesienie z zakładu w Jaśle do więzienia w Rzeszowie Załężu. Dzisiaj trudno przewidywać, jak zakończy się cała sprawa i jaki wpływ będzie ona miała na dalsze losy Ryszarda Ścigały. Ponieważ na poczet odbywanej kary osadzonemu zaliczono półroczny pobyt w areszcie tymczasowym, zgodnie z planem – bez uwzględnienia wniosku o przedterminowe zwolnienie – były prezydent miał opuścić więzienie końcem grudnia tego roku.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o