Nauczyciele bez pracy

0
102
REKLAMA

Ministerstwio Edukacji Narodowej opiera swoje oceny na wstępnych danych Systemu Informacji Oświatowej i złożonych w maju deklaracjach dyrektorów szkół o zwolnieniach. Dyrektorzy placówek oświatowych rozwiązali umowy o pracę z 7 357 nauczycielami. Liczba faktycznie rozwiązanych umów ma być znana w październiku.
Najwięcej zwolnień (wg dotychczasowych danych ponad tysiąc) zaplanowano w województwie mazowieckim. Małopolska jest na niechlubnym drugim miejscu – zwolnionych ma tu być ponad 800 nauczycieli i pracowników oświaty.
Nauczyciele, którzy od września nie pójdą do pracy, dołączają do dość długich już list bezrobotnych. Jak informuje Katarzyna Topolska – Mikuła z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, w ewidencji bezrobotnych powiatu tarnowskiego i Tarnowa figuruje obecnie 424 nauczycieli różnych specjalności (stan na 21 sierpnia). Do najliczniej reprezentowanych należą absolwenci pedagogiki (ponad sto osób), poloniści (50 osób), nauczyciele wychowania fizycznego (46 osób) i nauczania początkowego (39 osób). Dość liczni (grupy powyżej dwudziestu osób) są także bezrobotni matematycy, angliści i nauczyciele przedszkolni, nie brak biologów (13 osób), germanistów (9), historyków, nauczycieli religii, plastyki, muzyki, geografii (od 4 do 8 reprezentantów). W ewidencji PUP nie brak zresztą chyba żadnych nauczycielskich specjalności – od nauczycieli akademickich (nauki humanistyczne i teologiczne), przez nauczycieli informatyki, fizyki i astronomii, po surdopedagogów i oligofrenopedagogów (nauczanie osób niedosłyszących, głuchych, z upośledzeniami).
Większość z zarejestrowanych w PUP Tarnów nauczycieli to kobiety (358 w ogólnej liczbie).
Ofert pracy dla nauczycieli na nowy rok szkolny zgłoszono do PUP tylko kilka – dotyczyły możliwości zatrudnienia nauczyciela biologii i chemii, nauczyciela języka hiszpańskiego, nauczyciela nauczania początkowego oraz nauczyciela doradcy zawodowego.
Dla zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli i pracowników małopolskich szkół stworzono program adaptacyjny, który polegać ma na „efektywnym wykorzystaniu predyspozycji i umiejętności zwalnianych nauczycieli, by zwiększyć ich szanse na znalezienie odpowiedniego miejsca pracy i osiągnięcie ponownej stabilizacji zawodowej”. Przewidywane formy wsparcia to m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe (poprawa kondycji psychicznej zwolnionych, pobudzenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy), szkolenia zawodowe zmieniające lub poszerzające kwalifikacje, organizacja staży na nowym stanowisku, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zapoznanie uczestników z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców, ćwiczenia z technik poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, walki ze stresem, ćwiczenia umiejętności pracy zespołowej, prawo pracy itd.), a także pośrednictwo pracy i szkolenia ułatwiające uruchomienie własnej firmy.
Tego typu pomocą objętych zostanie 380 nauczycieli i pracowników placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o