Nauczyciele są… nudni

0
81
nauczyciele-kontrola1
REKLAMA

Od dwóch lat pracownicy kuratoriów mają nowe zadania – przeprowadzają w wytypowanych szkołach tzw. ewaluację, czyli zbierają i analizują informacje o efektach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek. Szkoły otrzymują oceny w skali od A do E. Do końca 2015 roku wszystkie z 37 tysięcy szkół, bibliotek i ośrodków doskonalenia nauczycieli w kraju muszą być zbadane przez kuratoria. Do tej pory udało się ocenić sytuację w zaledwie 2 tys. placówek.
Ewaluacja to nic innego jak nowa forma nadzoru nad szkołami. Na czym polegają badania? Grupa specjalnie przeszkolonych wizytatorów zbiera informacje o pracy szkół od dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z daną placówką. Rozmawiają, analizują anonimowe ankiety oraz obserwują… Potem sporządzają raport z odpowiednim komentarzem. Każdy zainteresowany może się dowiedzieć, jakie indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze proponuje dana szkoła lub w jakiej formie prowadzone są lekcje wf-u. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie, sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, czy jest monitoring, jaki procent nauczycieli stanowią ci, na zajęcia których idzie się z przyjemnością, a ilu jest pedagogów, których uczniowie uważają za nudnych.
W Tarnowie badania trwają już od 2009 roku, w roku szkolnym 2010/11 wizytatorzy kuratorium zjawili się w 28 placówkach różnego typu. Efekty nie są rewelacyjne. Jedno z tarnowskich gimnazjów otrzymało trzy oceny na poziomie średnim, czyli noty C. Z kontroli wizytatorów wynika, że nauczyciele w tej szkole nie przykładają wagi do efektów nauczania, świadczą o tym m.in. wyniki egzaminu gimnazjalnego. Gimnazjum określono jako „szkołę wymagającą pomocy”. Nie jest to jedyna szkoła z taką oceną.
Szkoły nie realizują nowatorskich programów, nie ma kół zainteresowań, nauczyciele nie potrafią odpowiednio zmotywować uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, natomiast sami rodzice narzekają, że pedagodzy nie traktują ich dzieci indywidualnie. W niektórych liceach mogą niepokoić niesatysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. W jednym z ogólniaków w Tarnowie ankietowani uczniowie przyznali, że wśród nauczycieli są tacy, którzy nie dość, że nie potrafią zmotywować ich do nauki, to ewidentnie do niej zniechęcają – są bierni, nie chcą wykraczać poza przypisane im obowiązki, wręcz z wrogością traktują inicjatywy młodzieży. Na uczniów wpływa to zniechęcająco, gdyż nie czują się doceniani. – Najlepiej, jak nic się nie dzieje, bo wtedy wystarczy robić to, co zawsze, a po lekcjach można spokojnie wrócić do domu – twierdzą ankietowani licealiści.
Najwyższa nota A występuje rzadziej w tarnowskich placówkach, ale trzeba też sprawiedliwie dodać, że wizytatorzy nie oceniają miejskich szkół najniżej. – Najwięcej ocen mamy na poziomie B i C – zapewnia Urszula Blicharz, dyrektorka tarnowskiej delegatury kuratorium.
Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że dotychczas kontrolowane były placówki, których dyrektorzy wyrazili chęć przeprowadzenia ewaluacji, więc można przypuszczać, że były to szkoły najlepiej przygotowane do oceny.
Bardziej wiarygodną ocenę stanu szkół mają przynieść kontrole prowadzone już w tym roku szkolnym. Badania potrwają do 2015 roku.
Co ciekawe, szkoły rzadko wyciągają jakiekolwiek wnioski z przeprowadzonych kontroli, tym bardziej że obowiązujące przepisy nie zmuszają do wdrażania programów naprawczych. Tylko przy ocenie efektywności dyrektor placówki, która otrzyma najsłabszą notę E, musi wdrożyć taki plan. Kuratoria zapewniają, że szkoły nie będą zamykane z powodu słabych wyników. Ewaluacja ma pomóc w poprawieniu jakości kształcenia, a efekty badania mają być dla szefów szkół jedynie materiałem pomocniczym.
– Szkoły mają szansę niejako przejrzeć się w lustrze, ujrzeć swoje słabe strony – wyjaśnia obrazowo Artur Pasek. – Jednak co zrobią z tą wiedzą, zależy już tylko od dyrektorów lub ich organów prowadzących.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o