Oświadczenie majątkowe pod lupą…

0
1332
REKLAMA

W celu jednoznacznej weryfikacji oświadczeń zawartych w sprostowaniu Angeliki Świtalskiej zleciliśmy analizę akt rejestrowych spółek Omega Sp. z o.o. i Gran Sp. z o.o., w których zgodnie z odpisami z KRS wspólniczką i likwidatorem nadal jest Angelika Świtalska.
Jeżeli chodzi o zarejestrowaną w krakowskim sądzie spółkę Omega, to Angelika Świtalska 6 września 2018 sprzedała swojej dotychczasowej wspólniczce udziały w tej spółce. Jednakże postanowieniem z dnia 11 października 2018 Sąd rejestrowy w Krakowie, w związku z brakami formalnymi, zwrócił wniosek o ujawnienie zmian w KRS. Pismo w tej sprawie nie zostało przez spółkę odebrane. Od tego czasu w sprawie wykreślenia radnej Świtalskiej z grona wspólników Omega Sp. z o.o. nie dzieje się nic. Nie jest więc prawdą jak twierdzi radna w sprostowaniu, że wina za niewykreślenie radnej z KRS wynika z przewlekłości procedury sądowej. Prawdziwą przyczyną są zaniedbania aktualnej przedstawicielki spółki.
Bardziej niepokojący stan prawny wynika jednak z analizy akt rejestrowych łódzkiej spółki Gran Sp. z o.o. W aktach tych znajduje się umowa sprzedaży udziałów, na której Angelika Świtalska złożyła swój podpis. Podpis ten 27 czerwca 2018 roku poświadczył jeden z tarnowskich notariuszy. Natomiast podpis pełnomocniczki nabywcy przedmiotowych udziałów złożony na tej samej umowie nigdy nie został poświadczony przez notariusza. Należy wyjaśnić, że dla ważności umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks spółek handlowych wymaga potwierdzenia przez notariusza podpisów złożonych pod umową, tak przez sprzedającego jak i przez kupującego. Również w tym przypadku Sąd rejestrowy odmówił wykreślenia Angeliki Świtalskiej z KRS. W związku z powyższym należy przyjąć, że Angelika Świtalska nigdy nie sprzedała udziałów w Gran Sp. z o.o. i w dniu składania oświadczenia majątkowego jako radna Rady Miejskiej dalej była wspólnikiem tej spółki. Stanu tego nie zmieniają jej pisma kierowane do Sądu rejestrowego w Łodzi, w których domagała się wszczęcia postępowania przymuszającego w celu ujawnienia jej wykreślenia z KRS. Fotokopie dokumentów z akt rejestrowych obu spółek potwierdzających nasze ustalenia, dostępne są poniżej.
Radna Angelika Świtalska mija się też z prawdą twierdząc, że skierowaliśmy do niej tylko jedno zapytanie mailowe dotyczące oświadczenia majątkowego. Pytaliśmy dwukrotnie – 25 lutego i 7 marca bieżącego roku. Pierwsza odpowiedź niewiele wyjaśniała, za drugim razem odpowiedzi już nie otrzymaliśmy.

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA

Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments