Po e‑dowód od 4 marca

0
229
edowod
REKLAMA

To jedyny wydatek, jaki poniosą zwolennicy nowych rozwiązań.
Ne musimy wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów, można się nimi posługiwać do czasu upływu ich ważności. Teoretycznie wnioski o e‑dowód mogą składać przede wszystkim osoby, których dokument tożsamości uległ zniszczeniu, utracie lub stracił ważność. W praktyce wniosek może złożyć każdy, kto zechce już teraz korzystać z nowych funkcji elektronicznej karty identyfikacyjnej.
Do wymiany dowodów gotowi są tarnowscy urzędnicy. – Osiem czytników kupiliśmy już w zeszłym roku, dostaliśmy na nie rządową dotację. Zostały przez nas przetestowane – mówi Barbara Głód, inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa. – Od 28 stycznia przechodzimy indywidualne szkolenia, na końcu jest test. Każdy, kto go zaliczy na 70 procent, dostaje certyfikat. To nie jest tak, że my musimy uczyć się wszystkiego od nowa. Tu nie ma jakiejś szczególnej trudności, po prostu dotychczasowy system obsługi został rozbudowany, dodane zostały czynności związane z warstwą elektroniczną nowych dowodów.
Od momentu złożenia wniosku na nowy dowód trzeba będzie poczekać do miesiąca, czyli tak samo jak do tej pory. Dużych kolejek nikt się nie spodziewa, proces wymiany dowodów został rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Zewnętrzny wygląd dowodu osobistego niewiele się zmieni. Ale nowością będzie warstwa elektroniczna zapisana w chipie, w której oprócz danych osobowych znajdzie się też zdjęcie biometryczne. Jednak jeszcze ważniejsze ma być umieszczenie tam podpisu elektronicznego. Jego użycie będzie przez urzędników traktowane tak samo jak podpis własnoręczny. Z podpisu elektronicznego można jednak zrezygnować, nie jest on obowiązkowy, wtedy e‑dowód, tak jak obecny dowód osobisty, będzie jedynie potwierdzał naszą tożsamość.
– Osoby, które zechcą korzystać ze wszystkich funkcjonalności nowego dokumentu, oprócz e‑dowodu otrzymają przysłany z Warszawy w zaklejonej kopercie kod PUK. I wtedy każdy po przyłożeniu e‑dowodu do naszego czytnika i wpisaniu numeru CAN widniejącego na dowodzie oraz kodu PUK będzie mógł ustanowić sobie własne kody PIN – jeden umożliwi korzystanie z certyfikatu uwierzytelnienia, a drugi z certyfikatu podpisu osobistego – tłumaczy Barbara Głód. E‑dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o