Policja (nie) taka szybka

0
105
policja-czas-reakcji

Czas reakcji to jedno z najważniejszych kryteriów służących do oceny jakości pracy policji. Mierzy się go od momentu przyjęcia zgłoszenia do chwili pojawienia się patrolu na miejscu zdarzenia. Średnią wylicza się ze wszystkich podjętych interwencji. W poprzednich latach policja mierzyła ten czas z podziałem na tereny miejskie i wiejskie. Teraz zmienił się sposób kwalifikacji i komendy są rozliczane z reakcji na zdarzenia pilne i zwyczajne. Pilne to takie, kiedy na przykład zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz gdy istnieje możliwość złapania sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, albo gdy pojawia się konieczność zapobieżenia realnemu zagrożeniu. Bójka na ulicy zawsze będzie ważniejsza od zgłoszonej w tym samym czasie kradzieży kosiarki z altanki na działce.
Wartość dla zdarzeń pilnych została określona przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na poziomie 11 minut i 32 sekund. Tarnowska komenda uzyskała zakładaną wartość z zapasem. W 2016 roku średni czas reakcji w przypadku pilnych interwencji wyniósł 10 minut i 16 sekund, a zwykłych – 11 minut i 27 sekund. W tym okresie odnotowano 4 238 zdarzeń o charakterze pilnym i 14 586 zwykłych interwencji.
W Tarnowie pracuje non stop trzech dyżurnych, rozlokowani są w Komisariacie‑Centrum, Komisariacie‑Zachód i Komendzie Miejskiej Policji. Obsługują najważniejsze zdarzenia na terenie całego tarnowskiego powiatu od Szerzyn, przez Ciężkowice, Zakliczyn, Wojnicz, Żabno, po Lisią Górę oraz odcinek autostrady od węzła „Bochnia” po granicę województwa małopolskiego. Reakcja na pilne
zgłoszenia wygląda różnie, w Komisariacie‑Centrum – 8,35 min.,
Komisariacie‑Zachód – 9,36, Komendzie Miejskiej – 12,46. Taka sama kolejność zachowana została w przypadku zwykłych interwencji: Centrum – 9,59; Zachód – 11,13,
KM – 14,25.W przypadku pilnych zgłoszeń dyżurni mają obowiązek zareagować natychmiast i wysłać na miejsce najbliższy patrol. – Na autostradzie każde zdarzenie traktowane jest jako pilne ze względu na duże natężenie ruchu i duże prędkości. Mamy tam patrole, ale wystarczy, że radiowóz będzie na pasie w kierunku Rzeszowa, a wypadek zdarzy się na pasie w kierunku Krakowa i już czas reakcji się wydłuża, bo nie w każdym miejscu można przejechać na przeciwny pas ruchu – tłumaczy Paweł Klimek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dlatego KMP notuje najgorsze czasy, bo to jej podlega autostrada i większość gmin.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o