Prezes Asztabski odwołany

0
143
Artur Asztabski kierował Zespołem Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie 17 lat

Zmiany wprowadzane są stopniowo i jak dotąd przebiegały bez przeszkód. Jednak końcem maja próba podpisania kontraktu zakończyła się odwołaniem Artura Asztabskiego ze stanowiska prezesa Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.
Od września ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i tarnowski samorząd musi zatrudnić prezesów miejskich spółek na zasadach wskazanych w ustawie. W praktyce oznacza to przejście z zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Zmiany wprowadzane są stopniowo. Kontrakty menedżerskie podpisali już prezesi Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Mościckiego Centrum Medycznego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W kolejce czekają prezesi Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, Tarnowskich Wodociągów, Miejskiego Zarządu Budynków oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Taki kontrakt powinien był podpisać także Artur Asztabski, prezes Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Stało się jednak inaczej.
– By możliwe było podpisanie kontraktu, najpierw podpisać trzeba rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. I właśnie tego rozwiązania umowy o pracę Artur Asztabski nie podpisał. W tej sytuacji musiało dojść do odwołania go ze stanowiska prezesa – wyjaśnia Daniela Motak, rzeczniczka prasowa prezydenta Tarnowa. Decyzję o odwołaniu podjęło końcem maja zgromadzenie wspólników spółki.Zmiana formy zatrudnienia może wiązać się z utratą niektórych świadczeń lub dodatków. Wysokość wynagrodzeń prezesów miejskich spółek jest szeroko komentowana, a próby wprowadzania nowych zasad często wywołują opór. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wprowadził zasadę, w myśl której prezesi miejskich spółek otrzymywać będą roczną nagrodę w wysokości do 10 proc. rocznego wynagrodzenia. I zapewne tu należy szukać powodów braku zgody prezesa Asztabskiego na nowe warunki pracy. Warto przypomnieć, że o nagrodzie rocznej dla prezesa Asztabskiego głośno było w połowie 2014 roku. Kierujący wtedy miastem Henryk Słomka‑Narożański przyznał Arturowi Asztabskiemu roczną nagrodę w wysokości 56 tys. zł (rady nadzorcze wnioskować miały o większą kwotę). Asztabski był wówczas prezesem Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiego Centrum Medycznego.
Jak wyjaśnia Daniela Motak, prezesi miejskich spółek nie stracą na zmianie formy zatrudnienia z umów o pracę na kontrakty menedżerskie.
– Kontrakty przygotowane zostały na jednolitych warunkach dla każdego z prezesów. Pobierane teraz przez nich wynagrodzenia będą na poziomie porównywalnym do otrzymywanych na podstawie umów o pracę, a nawet nieznacznie wyższe. Kontrakt menedżerski nie zakłada np. dodatkowych świadczeń, dlatego zostanie to zrekompensowane w kwocie kontraktu. W kontraktach pojawił się zapis o zakazie pracy dla konkurencji – dodaje Daniela Motak.
Artur Asztabski kierował Zespołem Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie 17 lat. Obecnie spółką kierują Anna Pagacz (przewodnicząca rady nadzorczej) i Teresa Budzik (członek zarządu spółki). Nowego prezesa ZPS powoła w najbliższym czasie prezydent Tarnowa.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o