Programowanie Tarnowa 2.0

0
154
REKLAMA

Tarnów 2.0 to kompleksowy program rozwoju miasta, będący efektem trzech edycji spotkań z cyklu „Porozmawiajmy o Tarnowie”, organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Powstał na bazie prac przeprowadzonych na potrzeby prezentacji przedstawionych podczas spotkań, opinii zaproszonych na te spotkania gości i głosów tarnowian.W założeniu jego autorów ma on na celu zatrzymanie procesu degradacji miasta i jego wyludniania.
Jest programem otwartym, jego twórcy zapraszają do współpracy. Spróbujmy podsumować dotychczasowe koncepcje, odsyłając jednocześnie Czytelników do publikowanego obok tekstu „Nowe serce Tarnowa”, który relacjonuje ostatnie spotkanie z cyklu.
Punktem wyjścia do opracowania przez środowiska związane z tarnowską Izbą Przemysłowo‑Handlową programu Tarnów 2.0 była analiza sytuacji miasta i diagnoza przyczyn jego degradacji. Ustalono, iż przyczyną złego stanu rzeczy jest utrata statusu miasta wojewódzkiego i związana z tym utrata znaczenia, ale też i utrata wielu instytucji, brak wyraźnego wyróżnika, elementu, który zwracałby na miasto uwagę i przyciągał do niego tak turystów, jak i nowych mieszkańców, brak wydajnej komunikacji, zwłaszcza w obszarze jego centrum, oraz brak bazy do rozwoju szkolnictwa wyższego.

REKLAMA

Podstawowy cel programu to odzyskania przez Tarnów statusu miasta regionalnego, czego ukoronowaniem miałoby być utworzenie w Małopolsce układu dwóch stolic, gdzie Tarnów i Kraków funkcjonowałyby analogicznie jak pary Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w województwie lubuskim czy Toruń i Bydgoszcz w zachodniopomorskim, co pozwoliłoby na wykorzystanie potencjału drzemiącego w mieście i regionie.
Temu poświęcone było spotkanie ze specjalistą ds. rozwoju regionalnego, dr. Łukaszem Zaborowski z Instytutu Sobieskiego. – Idea uzyskania właściwej pozycji Tarnowa w Małopolsce powinna być nadrzędnym celem dla wszystkich, którym leży na sercu dobro Tarnowa i regionu. To baza do wszelkich innych działań i podstawa założeń naszego programu – mówi Zbigniew Proć, prezes Rady IP‑H w Tarnowie.
Drugim elementem programu jest propozycja zmian w komunikacji, rozwiązujących problemy Tarnowa w tym zakresie – proponowane zmiany pozwoliłyby na ożywienie dużej części miasta na południe od dworca PKP i linii torów kolejowych oraz kilkusethektarowych terenów wokół zakładów Grupy Azoty w Mościcach.
Innymi elementami są: trzeci zjazd z autostrady biegnący do nowego, najlepiej dwupoziomowego ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego oraz nowej, wychodzącej z niego drogi biegnącej na południe w stronę Góry Św. Marcina, przechodzącej estakadą nad torami. Droga ta wiodłaby następnie do jednego z nowych węzłów na obwodnicy Tarnowa, która zostałaby włączona w układ komunikacyjny miasta. Kolejnymi elementami tego układu byłyby ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Czerwonej i Koszyckiej oraz Krakowskiej i Przemysłowej. Takie opracowanie przygotował dr Wiesław Michałek, pochodzący z Tarnowa, architekt i urbanista.
Jest też przygotowywany plan połączenia zachodniego węzła obwodnicy południowej miasta ze zjazdem z autostrady A4 w Wierzchosławicach, a także wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta do czasu budowy wschodniej obwodnicy poprzez wybudowanie drogi od ronda przy zjeździe z autostrady do miejscowości Okręglik. Zdecydowanie odciążyłoby to układ ulic Jana Pawła II i Lwowskiej, ułatwiając nie tylko komunikację ale także poprawiając życie mieszkańców dużych osiedli zlokalizowanych w tym obszarze.
Konsekwencją dwóch poprzednich elementów jest program zagospodarowania centrum miasta, tworzący układ urbanistyczny nowego centrum na osi Rynek, skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Narutowicza, Sikorskiego i nowo planowanej drogi na południe – przez tory, do wiaduktu nad ul. Krakowską. – Na tym obszarze mamy poprzemysłowe i zdegradowane obecnie tereny, które mogłyby się stać wizytówką miasta. Wpisane w tę część programu wielofunkcyjne centrum, wsparte zabudową mieszkalno‑biurową, stanowiłby m.in. miejsce na ulokowanie instytucji wojewódzkich i centralnych, które przeniosłyby swoją siedzibę do Tarnowa w ramach decentralizacji ośrodków władzy, choćby w ramach proponowanej jako punkt wyjścia idei odzyskania przez Tarnów statusu miasta regionalnego – przekonuje Zbigniew Proć. – Dobrą prognozą dla programu jest list od premiera Morawieckiego z pozytywną opinią na temat przedstawionego mu naszego projektu rozwiązań komunikacyjno‑urbanistycznych dla całości Tarnowa oraz programu planowanego centrum wielofunkcyjnego. Także wicewojewoda małopolski, Józef Gawron wyraził swoją aprobatę dla tego projektu.
Kolejne zagadnienia do dalszej pracy nad proponowanym projektem, to rola Góry Św. Marcina, kwestia wykorzystania ruin zamku Tarnowskich, choćby przez częściową jego rekonstrukcję i budowę tam Parku Niepodległości, oraz zagospodarowanie będącego we władaniu miasta 140‑hektarowego obszaru u podnóża góry.
Istotny jest także rozwój w Tarnowie szkolnictwa wyższego na odpowiednim poziomie, aby miasto stało się ośrodkiem akademickim dla całego regionu, aby młodzi ludzie mogli wypełnić lukę pokoleniową w starzejącym się mieście.
Program Tarnów 2.0 jest ciągle w trakcie tworzenia, jest modyfikowany i rozbudowywany głównie w oparciu o głosy mieszkańców. Jak zapewnia Zbigniew Proć, projekt nie jest inicjatywą polityczną i nie zamierza stać się podstawą do budowy jakiejkolwiek platformy wyborczej, choćby w najbliższych wyborach samorządowych.
– Chcielibyśmy jednak. by stał się początkiem szerokiej współpracy. Zapraszamy do współpracy na rzecz realizacji wspólnego celu wszystkie siły polityczne, ruchy miejskie, władze samorządowe. a przede wszystkim tarnowian – podsumowuje Proć.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o