Protest przed gmachem Temidy

0
123
Przed budynkiem tarnowskiego sądu protestowano przeciwko projektowi nowelizacji ustawy dyscyplinującej sędziów,fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Ponad dwieście osób zgromadziło się 18 grudnia wieczorem przed budynkiem tarnowskiego sądu, w proteście przeciwko projektowi nowelizacji ustawy dyscyplinującej sędziów. Podobne protesty pod hasłem „Dziś sędziowie, jutro Ty” odbyły się w ponad stu miastach w całej Polsce.

REKLAMA

Proponowane przez PiS zmiany dają możliwość odwoływania sędziów z zawodu między innymi za kwestionowanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt złożony w Sejmie przez PiS przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną za „działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym”. Nakłada też na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, w jakich stowarzyszeniach działają oraz o prowadzonych przez nich portalach internetowych.
Przed gmachem Temidy w Tarnowie manifestowało ponad dwieście osób (to najliczniejszy dotąd protest), w tym kilkudziesięciu sędziów z okręgu tarnowskiego, a także prokuratorzy i adwokaci. Protestujący z transparentami, flagami i światełkami w rękach wyrażali sprzeciw wobec planowanych zmian legislacyjnych. Odczytano apele, kilku sędziów zabrało głos. Organizatorem protestu był Komitet Obrony Demokracji, który wydał oświadczenie: Nie godzimy się na łamanie zasady trójpodziału władz i represje wobec sędziów stosujących przepisy prawa europejskiego. Podpisało się pod nim kilka stowarzyszeń sędziów, adwokatów i prokuratorów.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o