Przybyło miejskich mieszkań

0
145
mieszkania
REKLAMA

Prace nad adaptacją budynku przy ulicy Pszennej na lokale komunalne trwały od maja 2011 roku. Zamiast niszczejącego i niezagospodarowanego od lat byłego internatu powstały nowoczesne mieszkania komunalne „pod klucz” o bardzo dobrym standardzie, zlokalizowane w spokojnej okolicy.
– Wykonano między inny termomodernizację budynku, instalację sanitarną, wyremontowano dach i strop oraz zainstalowano nową stolarkę okienną, a łazienki i kuchnie wyłożono płytkami. W listopadzie zakończyliśmy odbiory inwestycji. Mieszkania są wyposażone w instalacje sieci telewizji kablowej i internetowej – wymienia Krzysztof Madej, dyrektor Centrum Rozwoju Miasta. Wokół powstały chodniki oraz miejsca parkingowe. Koszt inwestycji wyniósł 3,4 mln zł, pieniądze w całości pochodziły z budżetu miasta.
– Pierwsi lokatorzy oglądają już nowe mieszkania – mówi Teresa Ogrodnik, kierująca Biurem Pomocy Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Tarnowa. – W wyniku przebudowy byłego internatu szkolnego powstało 46 mieszkań pełnokomfortowych, w tym trzy dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych i wskazane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jedno z mieszkań zyskało status „chronionego” i znajdzie się w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkanie chronione jest właśnie formą pomocy społecznej i służy przygotowaniu czasowo przebywających w nim osób do prowadzenia samodzielnego życia.
W sumie z puli 46 nowych mieszkań komunalnych 26 trafi do rodzin umieszczonych na listach oczekujących na wynajem tej kategorii lokalu. Pozostałe zajęte zostaną przez rodziny zamieszkujące w budynkach komunalnych o niskim standardzie, które wyraziły zgodę na przekwaterowanie.
Po przeprowadzce zyskają wyższy standard, natomiast miasto opuszczone lokale przekwalifikuje na socjalne. Na te ostatnie zapotrzebowanie jest szczególnie duże.
Do tarnowskich mieszkań socjalnych kierowane są osoby niemające żadnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i posiadające najniższe dochody (kwota na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 399 zl, a osoba samotna nie może mieć więcej niż 799 zł miesięcznie). W przypadku mieszkań komunalnych również podstawowym warunkiem jest zamieszkiwanie na terenie Tarnowa oraz posiadanie niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (mniej niż 5 m kw. na jedną osobę w rodzinie; natomiast osoba samotna musi posiadać pokój mniejszy niż 15 m kw.). Jednak tutaj dopuszczalne jest wynajmowanie mieszkania. Miesięczny dochód też do wysokich należeć nie może, w gospodarstwie jednoosobowym jest to obecnie nie mniej niż 799 zł i nie więcej niż 1 598 zł, a w rodzinie na osobę nie mniej niż 399 zł i nie więcej niż 1 198 zł.
W ostatnich latach w Tarnowie pozyskiwano, a w zasadzie odzyskiwano mieszkania komunalne i socjalne tylko wtedy, gdy najemca postanowił się wyprowadzić lub zmarł i nie było nikogo z rodziny do wstąpienia w najem.
Na koniec 2012 r. miasto powinno zapewnić 103 mieszkania komunalne oraz łącznie 227 mieszkań socjalnych (z czego 147 z tytułu realizacji sądowych wyroków eksmisyjnych i 80 na rzecz wnioskodawców figurujących na liście oczekujących na wynajem takiego lokalu). Dodatkowo miasto – po wcześniejszym wezwaniu przez komornika sądowego realizującego wyroki – może być zobowiązane do zapewnienia 17 tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób objętych wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.
Obecna sytuacja ma szansę ulec dalszej poprawie, ponieważ następnym planowanym przedsięwzięciem będzie realizacja inwestycji przy ul. Konnej, gdzie powstanie 30 mieszkań komunalnych. Miasto, otrzymując na wykonanie tego zadania finansowe wsparcie z rządowego programu, musi spełnić podstawowy warunek umowy, jakim jest z kolei powiększenie zasobu lokali socjalnych o 30 mieszkań.
– W tej sytuacji niezbędna staje się planowana przez Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie budowa budynku mieszkalnego z 50 lokalami tej właśnie kategorii, która w całości zostanie sfinansowana przez spółkę – dopowiada Teresa Ogrodnik.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o