Rankingowo o tarnowskich szkołach

0
140
szkoly-ranking
REKLAMA

Wiadomo, że liceum jest małe i płatne, że z niewielką liczbą uczniów łatwiej pracować. Można snuć przypuszczenia, że jak rodzice opłacają czesne, to może też fundują dzieciom dodatkowe lekcje, bo ich stać. Jednak podobne liceum z Zakopanego zajęło w tym samym rankingu 67. miejsce w Małopolsce, a tarnowskie jest 8. Mało tego, biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich przedmiotów maturalnych, wspina się na pozycję 5. Z kolei średnia z biologii daje szkole 3. lokatę w województwie, podobnie jak z historii, a średnia z wiedzy o społeczeństwie 2. lokatę.
Ranking małopolskich liceów po raz kolejny przygotowała Gazeta Wyborcza, punktując wyniki matur oraz liczbę olimpijczyków i stypendystów premiera. Już dawno głoszono, że po wprowadzeniu takich samych maturalnych arkuszy egzaminacyjnych ocenianych przez zewnętrznych egzaminatorów wyniki staną się wreszcie obiektywne i porównywalne. W tym rankingu najważniejsze są właśnie wyniki matury, stanowią one aż 70 proc. ogólnego wyniku. Wzięto pod uwagę średnią z siedmiu najczęściej zdawanych przez małopolskich uczniów przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, matematyki, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, i to zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym punktowano, mnożąc wynik razy 1,5 w stosunku do poziomu podstawowego. 20 proc. ogólnej oceny stanowią laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2010/2011, a 10 proc. stypendyści ministra edukacji.

REKLAMA

W Małopolsce triumfuje jak co roku V LO z Krakowa. Tarnowskie licea uwzględnione w rankingu zajęły następujące miejsca: Społeczne LO – 8., I LO – 9., III LO tym razem – 12., IV LO – 27., II LO – 38., VII LO – 91., VI LO w Zespole Szkół Medycznych – 104., XIV LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika – 108.
Liceum społeczne nie miało ani jednego olimpijczyka, ani stypendysty, podobnie jak licea: VII, VI i XIV. Najwięcej było ich w III LO (11 olimpijczyków i jeden stypendysta) oraz w I LO (9 olimpijczyków i 2 stypendystów).
Biorąc pod uwagę średnią z wszystkich przedmiotów, I LO jest 11. w województwie (z języka angielskiego ma miejsce 5., a z matematyki 9.). Z kolei III LO zajmuje 10. pozycję z biologii.
W rankingu podano również informację o średniej gimnazjalnej, z jaką każde liceum przyjęło uczniów. Można ją porównać z końcowym wynikiem matur. W ten sposób zobaczymy, czy szkoła pracowała z uczniami, podnosząc ich umiejętności, czy nic nie zrobiła, czy może je zmarnowała.

Tutaj zaimponować może Społeczne Liceum Ogólnokształcące – średni wynik egzaminu gimnazjalnego zeszłorocznych maturzystów, których było 33, wyniósł 70 punktów, a średnia maturalna za rok ubiegły to 89,46.

W I LO (903 uczniów) te liczby wyglądają zupełnie inaczej: 85 – 83,14, a w III LO (948 uczniów) 83,5 – 82,61. O tym, że dostając bardzo dobrych uczniów, można ich jeszcze wiele nauczyć świadczą wszystkie szkoły z początku rankingu. W krakowskim V LO (892 uczniów) wynik początkowy to 91,5; końcowy 105,83.
Warto przyjrzeć się temu zestawieniu również w przypadku pozostałych liceów z Tarnowa. IV LO 76 – 76,86; II LO 73,5 – 74,61; VII LO 62,5 – 63; VI LO 62,5 – 60,79; XIV LO 63 – 60,18.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o