Rankingowy prestiż po akademicku

0
64
REKLAMA

W najnowszym, trzynastym, ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych 2012, przygotowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, oceniono 256 polskich uczelni. Zestawienie zostało oparte na 33 szczegółowych kryteriach tworzących sześć grup takich, jak: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, wyprzedzając minimalnie Uniwersytet Warszawski, na trzecim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z kolei w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich triumfuje Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uwzględniono tu również placówki związane z Tarnowem. Wyższą Szkołę Biznesu – National‑Louis University w Nowym Sączu (posiadającą w Tarnowie swój wydział zamiejscowy) sklasyfikowano na 14. miejscu w Polsce i 2. w Małopolsce, natomiast Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna znalazła się na 89. pozycji w kraju i 4. w województwie małopolskim.
W rankingu na próżno będziemy wypatrywać Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Takiej uczelni na liście nie ma, choć w poprzednich latach była i to na niezłych pozycjach, otrzymując bardzo wysokie noty za siłę naukową oraz innowacyjność. Tylko w rubryce „prestiż” widniało – zero. I właśnie o to zero poszło. – Tym razem zrezygnowaliśmy z udziału w rankingu – potwierdza Wojciech Nowak, zajmujący się w tarnowskiej PWSZ m.in. sprawami promocji. – Mieliśmy pewne zastrzeżenia do metody, którą przyjęli twórcy rankingu. Nie zgadzamy się co do ustaleń w kategorii badającej prestiż.
Organizatorzy uznali, że miarą prestiżu będzie ocena przez kadrę akademicką (liczba wskazań danej uczelni wśród kadry profesorskiej i doktorów habilitowanych) oraz preferencje pracodawców (liczba wskazań w badaniu ankietowym na reprezentatywnej grupie pracodawców).
Zastanawiające, że w tym samym rankingu, w którym tarnowska PWSZ nie wzięła udziału, zwyciężyła – po raz kolejny – uczelnia tego samego typu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Może tarnowska uczelnia powinna zapytać: Co ona ma, czego nie mam ja? Zwłaszcza że w pierwszej dziesiątce uwzględniono jeszcze kilka państwowych wyższych szkół zawodowych: z Leszna, Legnicy, Suwałk, Krosna i Konina.
Kolejny ranking szkół wyższych przygotował tygodnik „Wprost” i choć też ma on charakter ogólnokrajowy, to jednak wzięły w nim udział zaledwie 34 uczelnie publiczne oraz 87 niepublicznych. W tym rankingu wzięła udział PWSZ w Tarnowie, zapewne uznając, że zastosowane kryteria pozwolą w pełni zaprezentować potencjał placówki. Tarnowska szkoła zajęła 16. miejsce, będąc w rankingu uczelni publicznych jedyną państwową wyższą szkołą zawodową. Pozostałe tego typu placówki nie zdecydowały się na uczestnictwo. W kategorii szkół niepublicznych na 28. miejscu odnajdziemy Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną, która najwyraźniej nie boi się żadnej rywalizacji, podobnie jak Wyższa Szkoła Biznesu – National‑Louis University sklasyfikowana na pozycji 47.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o