Sędziowie pod obserwacją

0
105
Tarnowska Temida punktualna bardziej od innych

Temida nie wypada w nich najgorzej, także w Tarnowie.
– Prezentowany przez nas od kilku lat obraz pracy sądów z perspektywy bezstronnych obserwatorów jest generalnie optymistyczny, a z pewnością bardziej pozytywny, niż wynikałoby to z analizy opinii publicznej czy przekazów medialnych – podkreślają autorzy najnowszego raportu.
Fundacja CPW powstała w 2010 roku i jest organizacją non profit, wspierającą pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Temu właśnie służyć mają: obywatelski monitoring sądów oraz budowanie centrów sprawiedliwości naprawczej. Corocznie kilkuset przeszkolonych wolontariuszy (zwykle studentów prawa) przygląda się rozprawom w sądach całej Polski i wypełnia kwestionariusze obserwacji. Wyniki ich lustracji są później publikowane w postaci corocznych raportów i trafiają do zainteresowanych.– Znajdziemy w nich uwagi dotyczące m.in.: bezstronności sędziów, kultury i używanego przez nich języka czy punktualności, a także infrastruktury sądowych budynków. Nie analizujemy, nie oceniamy natomiast wyroków sądów, w tym aspekcie zachowujemy neutralność – zaznacza Patryk Stec, rzecznik Fundacji CWP.
Konrad Sikorski, student administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, jest ambasadorem Fundacji Court Watch Polska w Tarnowie. Chwali sobie ten rodzaj doświadczenia.
– Jako że bardzo interesuję się prawem, jest to dla mnie niestandardowa i wartościowa forma nauki. To jeden z powodów, dla którego postanowiłem włączyć się w działania fundacji jako obserwator – tłumaczy swoje zaangażowanie w CWP.
W bieżącym roku obserwatorzy CWP odwiedzili dotąd ponad 50 sądów w 30 polskich miastach. Przed rokiem zaś uczestniczyli incognito w ponad 3 600 rozprawach – w 128 sądach, w 72 miastach. Wśród lustrowanych przez nich placówek były Sądy Rejonowe w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie, gdzie byli obecni także na wokandach Sądu Okręgowego. W okręgu tarnowskim zaangażowanych w obserwacje było dziesięciu wolontariuszy CWP, którzy wzięli udział w 42 rozprawach. Z ich spostrzeżeń zawartych w najnowszym raporcie wynika, że w tarnowskich sądach punktualność rozpoczynania rozpraw jest wyraźnie lepsza od średniej krajowej – w Tarnowie 56 procent posiedzeń sądu rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie – w skali kraju jest na poziomie 51 procent. Do dobrych obyczajów należy tu wyjaśnienie zainteresowanym powodów opóźnień i przeproszenie za niedogodności. Niestety, dzieje się tak rzadko. W skali kraju petenci sądu usłyszeli wytłumaczenia niepunktualności w jednej na pięć rozpraw/posiedzeń, a w Tarnowie w zaledwie 14 procentach.
Generalnie jednak nieuprzejmość sędziów wobec stron postępowania jest zjawiskiem marginalnym. Nie irytuje ich także obecność na sali obserwatorów CWP, choć ci nie zawsze są rozpoznawani.
– Nie spotkałem się z negatywnymi uwagami sędziów dotyczącymi zachowań obserwatorów CWP. Żaden zresztą sędzia traktujący poważnie swą służbę nie ma nic przeciwko udziałowi publiczności (w tym obserwatorów Court Watch Polska lub innych organizacji) w prowadzonych przez siebie sprawach w trybie jawnym. Poza wszystkim pozwala to także lepiej zrozumieć opinii publicznej zapadające decyzje procesowe – uważa sędzia Tomasz Kozioł z Sądu Okręgowego w Tarnowie. – Obserwacje CWP stanowią istotny element społecznej kontroli wymiaru sprawiedliwości. Zwracają również uwagę na występujące w praktyce uchybienia lub problemy i pomagają w podjęciu działań zaradczych.
Konrad Sikorski przyglądał się rozprawom w Sądach: Rejonowym i Okręgowym w Tarnowie i ma pozytywne zdanie o kulturze ich prowadzenia…
– Odnoszę wrażenie, że wszyscy w tarnowskim środowisku się znają: prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni itd. Czasami do tego stopnia, że już po wejściu na salę sądową i po krótkiej obserwacji wiadomo, jaki będzie wyrok. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, kiedy sędzia mówi: „widzę, że na sali mamy publiczność, więc sąd poda motywy rozstrzygnięcia”. To ważne, że po ludzku i nie używając przy tym języka prawniczego, tłumaczy, dlaczego wydał taki, a nie inny wyrok.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o