Skype zagląda za więzienny mur

0
199
wiezienie-skype
REKLAMA

Pilotażowy program umożliwiający skazanym kontakt z rodziną za pośrednictwem bezpłatnego komunikatora internetowego był realizowany w polskich więzieniach od kwietnia do maja. Sprawdził się, więc teraz wprowadzany jest na szerszą skalę.
– Początkowo z tej formy kontaktu mogli korzystać jedynie osadzeni przebywający w oddziałach półotwartych – mówi Beata Bańdur, rzeczniczka Zakładu Karnego w Tarnowie. – Teraz Skype udostępniany jest również więźniom z oddziałów zamkniętych. Oczywiście na określonych zasadach, czyli na prośbę osadzonego, po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu, w godzinach przewidzianych dla rozmów telefonicznych i według grafiku. Prośba więźnia powinna zawierać dane osób, z którymi chce nawiązać kontakt, jak również termin i godzinę planowanej rozmowy.
Videorozmowy w części zamkniętej więzienia podlegają tym samym zasadom, co rozmowy telefoniczne. Oznacza to, że są kontrolowane przez funkcjonariusza działu ochrony, który jest obecny podczas ich trwania. Mogą być również utrwalane, a także przerwane, na przykład gdy użyte zostanie wulgarne słownictwo.
W pierwszej kolejności z komunikatora internetowego korzystają skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy oraz więźniowie, których rodziny lub osoby najbliższe mieszkają w znacznej odległości od zakładu karnego, a ich sytuacja zdrowotna, rodzinna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie. Czas trwania rozmowy wynosi maksymalnie 15 minut.
W tarnowskim zakładzie karnym utworzono dwa stanowiska komputerowe do komunikowania się za pomocą Skype’a.
– W części półotwartej ta forma kontaktu cieszy się sporym zainteresowaniem. Średnio dziennie wykonywanych jest kilkanaście rozmów tego typu. W części zamkniętej zainteresowanie jest mniejsze, ale wynikać może to z tego, że Skype wprowadzono tutaj niedawno. Nie wszyscy radzą sobie z obsługą, chociaż instrukcja leży obok.
Same komputery to oczywiście żadna nowość. W celi mieszkalnej, za zgodą dyrektora, osadzeni mogą posiadać własny sprzęt komputerowy. Jednak łączność z Internetem mają tylko stanowiska komputerowe mieszczące się w świetlicach. Osadzonym udostępniono: portal e‑sąd, internetowy zbiór aktów prawnych LexPolonica, biuletyny informacji publicznej Służby Więziennej i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz strony Rządowego Centrum Legislacji. Oczywiście ten wybór nie budzi entuzjazmu skazanych.
– Spora część osadzonych, pomimo izolacji, nadal chce aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny, interesuje się sytuacją w domu, dlatego rozmowy najczęściej dotyczą zwykłych problemów dnia codziennego – dodaje Beata Bańdur.
Skype stał się dopełnieniem podstawowych form kontaktu, czyli widzeń i rozmów telefonicznych. Największe obostrzenia dotyczą oddziałów zamkniętych, gdzie skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu. Jedno dodatkowe widzenie przysługuje młodocianym oraz tym, którzy wychowują dziecko do lat 15. Sale spotkań rodzinnych wyposażone są w stoliki i krzesła, każda ma swobodny dostęp do kantyny i ubikacji, a w niektórych znajdują się kąciki zabaw dla dzieci. Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut. Z kolei rozmowy telefoniczne przeprowadzane są na korytarzach, gdzie zamontowano samoinkasujące aparaty telefoniczne. W części zamkniętej skazani mogą sięgnąć po słuchawkę raz na pięć dni i tylko w określonych godzinach.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments