Spacerkiem wzdłuż Wątoku

0
97
REKLAMA

Tarnów finalizuje umowę z marszałkiem województwa małopolskiego, dotyczącą przebudowy ostatniego odcinka murów oporowych tworzących koryto Wątoku. Chodzi o krótki, bo liczący ok. 170 metrów, odcinek od mostu w ciągu ul. Najświętszej Panny Marii do mostu w ciągu ul. Konarskiego, tuż obok drewnianego kościoła. Zaplanowane prace warte są ok. 1,6 mln zł; miasto przekaże na ten cel 460 tys. zł.
Wspólna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Urzędu Miasta Tarnowa zostanie zrealizowana do 20 listopada. – Mury oporowe na tym odcinku Wątoku są w bardzo złym stanie technicznym i grożą zawaleniem, co mogłoby oznaczać urwanie się zabudowanego brzegu i zniszczenie istniejącej tam infrastruktury technicznej i zabudowań. To ostatni moment na wykonanie tej modernizacji. Pracami związanymi z przebudową murów zajmie się Kraków, do nas natomiast należeć będzie zadbanie o stronę estetyczną tego odcinka bulwarów. Powstanie tu ścieżka spacerowa łącząca się z już istniejącą ścieżką nad Wątokiem wzdłuż ul. Nadbrzeżnej – mówi wiceprezydent Henryk Słomka‑Narożański.
Zachowana zostanie istniejąca już stylistyka ścieżek spacerowych. Wzdłuż gotowej ścieżki ustawione zostaną ławki, stylizowane latarnie, kosze na śmieci; przybędzie zieleni.
Jak dodaje Henryk Słomka‑Narożański, trwa tworzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac na odcinku Wątoku na wschód od mostu w ciągu ul. Dąbrowskiego. Dzięki porozumieniu Tarnowa z gminami Skrzyszów i Ryglice koryto Wątoku i jego dopływów zostanie uregulowane i zabezpieczone.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o