Sukces tarnowskich olimpijczyków

0
318
Od lewej: Bartłomiej Cup, Tomasz Łoboda, nauczyciel Robert Hosaja, Kamil Rataj i Tomasz Kozioł
REKLAMA

Olimpiada ma unikatowy charakter, oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne podczas wykonywania dwóch ćwiczeń laboratoryjno-projektowych. Finał jest otwarty. Oznacza to, że finalista odpowiada na wylosowane pytania przed komisją konkursową w obecności innych uczestników olimpiady oraz widzów. Pytania mają charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z zawodowych przedmiotów. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.
Olimpijczyków przygotowywali nauczyciele: Bogumiła Duda, Eustachy Kruczała, Marek Płachta oraz Robert Hosaja – opiekun Koła Olimpijskiego działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.
Laureaci i finaliści zostali zwolnieni z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali indeksy na wszystkie uczelnie techniczne w Polsce, z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o