„Szokujące zarobki” przyczyną postępowania

0
176
Małgorzata Kołpa

Duże emocje budzi wciąż sprawa zarobków dr hab. Małgorzaty Kołpy, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Jak informowaliśmy, jeden z dzienników ogólnopolskich, powołując się na lokalnego Kuriera Tarnowskiego, napisał niedawno, że pani prorektor osiągała w uczelni „szokująco wysokie” wynagrodzenia. Miało ono zostać naliczone w nieprawidłowy sposób. Małgorzata Kołpa zdecydowanie odrzuca te podejrzenia, do publicznej wiadomości składa wyjaśnienia dotyczące jej zarobków i zamierza walczyć o swoje dobre imię w sądzie.

Przypomnijmy, że w niektórych mediach ukazały się informacje, że dr hab. Małgorzata Kołpa mogła zarabiać miesięcznie nawet 80 tys. zł, również w wyniku „praktyki łączenia grup zajęciowych przy jednoczesnym pobieraniu wynagrodzenia w pełnej wysokości, tak jakby zajęcia odbywały się osobno z każdą grupą studentów”.
Małgorzata Kołpa, związana z Wydziałem Ochrony Zdrowia, w którym prowadziła zajęcia, a także prorektor PWSZ, od początku zaprzecza, by wysokość jej miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 80 tys. zł, twierdzi ponadto, że wszystkie przychody z tytułu pracy w uczelni uzyskała w sposób uczciwy.
Stanowisko zajął również dr hab. inż. Józef Kania, p. o. rektora PWSZ w Tarnowie, który w piśmie do Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW odniósł się do doniesień prasowych na temat zarobków dr. hab. Małgorzaty Kołpy, informując jednocześnie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
W piśmie do ministerstwa mowa jest o tzw. „kominach” godzin ponadwymiarowych stwierdzonych w przypadku Małgorzaty Kołpy i innych pracowników Zakładu Pielęgniarstwa w PWSZ. Pełniący obowiązki rektora podaje liczbę wypracowanych przez panią prorektor godzin, informując, że w jej przypadku przekroczony został ich limit uwzględniający opiekę nad pracami licencjackimi, inżynierskimi lub magisterskimi, który powinien wynosić 100 godzin (pani prorektor wypracowała 332 godz. na studiach stacjonarnych i 182 godz. na studiach niestacjonarnych). Zawiadamia ponadto, że w związku z zaistniałą sytuacją wobec M. Kołpy wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające celem zbadania zasadności stawianych jej zarzutów.
Dr hab. Małgorzata Kołpa w specjalnym oświadczeniu zamieszcza bardzo szczegółowe i skomplikowane wyliczenia, także natury matematycznej, które stanowią rozliczenie godzin wypracowanych przez nią w roku akademickim 2019/20. Wyliczenia te uzupełnione są fragmentami uregulowań prawnych – ministerialnych bądź uczelnianych.
M. Kołpa twierdzi, iż jedna z uchwał PWSZ, na mocy której łączna liczba godzin przeznaczonych na opiekę nad pracami dyplomowymi nie może przekroczyć 100, mówi o zaliczaniu tej wartości do rocznego pensum dydaktycznego w przypadku niewystarczającej liczby godzin. W oświadczeniu czytamy, że „sytuacja taka nie miała miejsca w przypadku dr hab. MK [Małgorzaty Kołpy], ponieważ posiadała ona wystarczającą liczbę realizowanych godzin w ramach pensum i prace dyplomowe zrealizowane na studiach stacjonarnych pod jej kierownictwem nie były wliczane do pensum i stanowiły godziny ponadwymiarowe”.
M. Kołpa podaje wysokość swego łącznego wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatki, godziny ponadwymiarowe itp.) wynikającego ze złożonego formularza PIT za 2019 rok. Wynosi ono 159 531, 73 zł brutto.
Prorektor uczelni uważa, że informacje na temat jej zarobków zostały zmanipulowane w celu zdyskredytowania jej osoby i zapowiedziała podjęcie w tej sprawie kroków prawnych.
Na ten temat rozmawialiśmy również z dr Anną Budzanowską, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, która nam powiedziała: – Dopóki pełniący obowiązki rektora PWSZ w Tarnowie dr hab. inż. Józef Kania nie zakończy wdrożonego w uczelni postępowania wyjaśniającego, my jako ministerstwo nie będziemy organizowali dodatkowej kontroli. Najpierw będziemy chcieli zapoznać się z wynikami wspomnianego postępowania, które naszym zdaniem prowadzone jest wnikliwie, a dopiero potem przyjdzie czas na decyzje. Na razie wiadomo mi, że pewne wątpliwości wzbudza polityka kształtowania wynagrodzeń w tarnowskiej PWSZ. Jesteśmy przekonani, że wszystkie wątpliwe kwestie zostaną dokładnie wyjaśnione i najkorzystniej byłoby dla uczelni, żeby zrobiła to we własnym zakresie./private]

To tylko część tekstu. Cały artykuł przeczytasz w wydaniu papierowym TEMI
lub w e-wydaniu, które możesz kupić bezpośrednio pod tym artykułem.

3,50 PLN – Kup Teraz Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 8%.

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o