Tarnów do raportu

0
103
raport
REKLAMA

Raporty o stanie Tarnowa publikowane są od 2003 roku, wtedy to ukazał się pierwszy tego typu dokument podsumowujący rok 2002. Liczył zaledwie kilka stron pełnych statycznych zestawień, ale pozbawionych komentarza. I taką formułę publikowania danych przyjęto w kolejnych raportach, co jakiś czas powiększając ich zakres tematyczny i objętość. Raport za rok 2009 liczył aż 253 strony, za rok 2010 – 216, a najnowszy (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) to 186 stron.
Każdy raport to prezentacja poszczególnych dziedzin życia miasta. Obszerne opracowanie zawiera m.in. charakterystykę miasta, podsumowanie działalności samorządu, sytuację na lokalnym rynku pracy i dane gospodarcze. To także m.in. dane o finansach Tarnowa, zestawienie pozyskanych dotacji, lista inwestycji, podsumowanie działań promocyjnych, lista nagród, wyróżnień i certyfikatów, jakie w minionym roku przyznano miastu.
Co wynika z ostatniego raportu? Znów jest nas mniej. W minionym roku miasto liczyło 114 255 mieszkańców, w tym 60,5 tys. kobiet i 53,6 tys. mężczyzn. W stosunku do 2010 r. ubyło 844 mieszkańców i to mimo dodatniego przyrostu naturalnego (+9; to różnica między liczbą urodzeń a zgonów w minionym roku) czy rosnącej liczby osób przybywających na pobyt stały (73). Największą popularnością, i tu zanotowano wzrost liczby mieszkańców, cieszyły się osiedla: Zielone, Chyszów, Krzyż, Rzędzin, Westerplatte i Gumniska.
Choć jest nas mniej, żyjemy dłużej. W ubiegłym roku ośmiu mieszkańców Tarnowa obchodziło swoje setne urodziny; to o trzy osoby więcej niż w 2010 r. Najstarszy mieszkaniec Tarnowa w sierpniu 2012 r. skończy 105 lat. W 2011 roku zawarto w Tarnowie 902 małżeństwa (o 68 mniej niż w 2010 r.), rośnie liczba orzekanych rozwodów i separacji: w 2010 r. na 970 zawartych małżeństw sądy orzekły 243 rozwody i separacje, natomiast w minionym roku na 902 małżeństwa było 310 rozwodów i separacji.
Stale rośnie liczba pojazdów. Na koniec roku w ewidencji było 61 466 pojazdów (o 1 801 więcej niż w 2010 r.), a osób uprawnionych do ich prowadzenia jest 59 121 (1 334 więcej niż w 2010 r.).
Miniony rok przyniósł miastu wiele nagród, wyróżnień i certyfikatów przyznanych przez niezależne podmioty w różnego rodzaju konkursach, plebiscytach i rankingach. W raporcie wskazano tylko kilkanaście z nich, m.in. „Lider Małopolski” – tytuł przyznany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za „Najlepsze przedsięwzięcie w roku 2010 w Małopolsce” – aquapark; VI miejsce w Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu Newsweeka Polska, wyróżnienia w konkursie „Wielkie Odkrywanie Małopolski”.
Z raportu dowiemy się też, w ilu to programach telewizyjnych czy audycjach radiowych obecny był Tarnów i informacje o wydarzeniach w mieście.
Czy działania promocyjne zdały egzamin i rzeczywiście jesteśmy miastem bardziej znanym, rozpoznawalnym? Urzędnicy chwalą się w raporcie, że w wyszukiwarce Google hasło Tarnów pojawia się aż 39 milionów razy i jest to poziom porównywalny do… Zakopanego. Osobiście sprawdziliśmy i okazało się, że hasło „Tarnów” pojawiło nam się w 36 mln dokumentów, czyli spadek…

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o