Tarnowskie stowarzyszenie zorganizuje Marsz 100-lecia Bitwy Warszawskiej

0
181
REKLAMA

Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej członkowie stowarzyszenie Tarnów Pierwsze Niepodległe zapraszają mieszkańców Tarnowa i okolic na Marsz Stulecia Zwycięstwa Nad Bolszewizmem, który 15 sierpnia przejdzie ulicami miasta.

REKLAMA

Organizacja marszu jest inicjatywą oddolną, społeczną, samodzielną, stworzoną przez ludzi z pasją i energią. Członkowie stowarzyszenia zapraszają na marsz przede wszystkim mieszkańców Tarnowa oraz naszego regionu, którym zależy na kultywowaniu pamięci zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewizmem w roku 1920 oraz którym bliskie są wartości, jakie nasi przodkowie obronili.

Oto, co o wydarzeniu mówi Filip Pinas, rzecznik prasowy stowarzyszenia Tarnów Pierwsze Niepodległe oraz członek polskiego towarzystwa gimnastycznego “Sokół – świat pracy”.

Jaka będzie wyglądała trasa marszu i co będzie działo się w trakcie samego wydarzenia?
Marsz wyrusza o godzinie 19. z placu Sobieskiego zaraz po patriotycznym śpiewaniu organizowanym przez Klub Gazety Polskiej. Przejdziemy ulicami Katedralną poprzez Rynek i ulice Żydowską w kierunku skweru Bohaterów Zadwórza 1920 roku, by następnie ulicą Wałową udać się w kierunku Placu Ofiar Katynia i pod Grobem Nieznanego Żołnierza Odśpiewać Hymn Państwowy dokonać uroczystego złożenia Wieńców i zapalić światło pamięci. Na czele Widnieć będzie okazjonalny baner z wizerunkiem generała Rozwadowskiego dowodzącego obroną Warszawy a za nim ruszy kolumna z 15 metrową biało-czerwoną flagą. W trakcie wydarzenia wygłoszone zostaną w miejscach pamięci krótkie okolicznościowe przemówienia, a samemu przemarszowi będzie towarzyszyć patriotyczna muzyka i hasła.

Jakie grupy pojawią się na wydarzeniu?
Po opublikowaniu informacji o organizowanych przez nas obchodach zgłosiło się do nas wiele grup zainteresowanych wydarzeniem. Obecne będą między innymi grupa rekonstrukcji historycznej „Zefir” i Tarnowski Strzelec, który organizując straż marszu, zapewni bezpieczeństwo i spokojny przebieg wydarzenia. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie na Facebooku lub na stronie wydarzenia. Grupy zorganizowane chcące wziąć udział w wydarzeniu również zapraszam do kontaktu.

Po co nam dziś historia i dlaczego ta data jest szczególnie ważna?
My Polacy lubimy martyrologiczną historię, wspominamy daty klęsk narodowych, które często, mimo że świadczą o wielkim poświęceniu i cierpieniu dzielą nas przez niejednoznaczność swoich konsekwencji. Naszym zdaniem z porażek należy wyciągnąć lekcje, ale wśród wielu krwawych dat naszej historii możemy znaleźć daty wielkich zwycięstw, które przez lata budowania prosowieckiej polityki historycznej były bardzo niewygodne, a teraz muszą znaleźć swoje miejsce w świadomości społecznej. Bitwa Warszawska miała charakter globalny będąc najważniejszym momentem wojny polsko-bolszewickiej, a tarnowianie oczywiście mieli w nią swój zaszczytny wkład. Pod hasłem Bitwy Warszawskiej kryje się znacznie głębsza treść dotycząca sporu systemów moralnych ustrojowych i kulturowych. Nasi przodkowie wybierali pomiędzy swoją tradycją a systemem niszczącym wiarę, człowieka i fundującym zbrodnie jak Katyń czy Charków. Pewnym jest, że drapieżny totalitaryzm sowiecki nie zatrzymałby się na Polsce i pochłonąłby całą Europę. W tym kluczowym momencie dziejowym również Tarnów brał czynny udział między innymi 16 pułk piechoty w bitwie pod Beresteczkiem czy wszyscy mieszkańcy naszego miasta goszcząc po wojnie Symona Petrulę jako przedstawiciela rządu Ukrainy, której nie udało się obronić.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o