Troska o każdego

0
133
fot. Paweł Topolski
REKLAMA

Były podziękowania, wspomnienia, życzenia i tort – tak tarnowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną świętowało 45-lecie działalności. Stowarzyszenie prowadzi w Tarnowie m.in. ośrodek wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

REKLAMA

Gdy ponad cztery dekady temu na łamach tygodnika „Świat” opisano trudną sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną, z wielu polskich miast odezwali się rodzice takich osób, decydując się na zrzeszenie, by razem walczyć o prawa tych, którymi nikt się nie interesował. Tak powstał zalążek organizacji, działającej dziś jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
– Początków koła w Tarnowie szukać trzeba w 1974 roku. Inicjatorką jego utworzenia była Monika Bidas, wychowująca niepełnosprawną intelektualnie córkę. To dzięki jej staraniom powstały w Tarnowie pierwsze klasy życia. Początkowo tarnowskie koło liczyło zaledwie 18 członków, obecnie zrzesza ich 84. To rodzice osób niepełnosprawnych, sami niepełnosprawni oraz osoby zaprzyjaźnione z organizacją, którym los osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest obojętny – mówi Lucyna Cichoń, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tarnowie.
Tarnowskie koło PSONI zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości, mając w swojej ofercie m.in. ośrodek wczesnej interwencji, przedszkole terapeutyczne, warsztat terapii zajęciowej, dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Opieką objętych jest ponad 240 osób.
Jubileuszowe spotkanie uświetnił spektakl „Grudniowa Noc”, przygotowany przez uczestników placówek działających przy stowarzyszeniu, we współpracy z tarnowskimi artystami. Był też czas na podziękowania. Dukat Tarnowski (miejskie wyróżnienie), otrzymała Lucyna Cichoń. Kolejne wyróżnienia trafiły m.in. do osób wspierających działalność stowarzyszenia. Przekazano „Kulę Doskonałości” wraz z dyplomem honorowym dla prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli. Podkreślano zaangażowanie prezydenta i wzorcową współpracę z miastem w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Wręczono także medale „Fideliter et Constanter”, czyli „Wiernie i wytrwale”, doceniając pracę na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jeden z takich medali otrzymała zastępczyni prezydenta Tarnowa Dorota Krakowska.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o