Trzeźwienie po raz trzeci

0
145
wytrzezwialka
REKLAMA

Wiosną 2012 roku tarnowski samorząd zrezygnował z prowadzenia i finansowania izby wytrzeźwień, tworząc w jej miejsce Punkt Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Tarnowa. Prowadzenie takiego punktu zlecono Stowarzyszeniu Ponad Barierami, działającemu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizację tę wyłoniono w drodze konkursu, a na zadanie przeznaczono ponad 500 tys. zł. Stowarzyszenie prowadziło punkt do końca 2012 roku, po czym wygrało kolejny konkurs. Dotacja na realizację zadania na następny rok kalendarzowy wynieść miała 630 tys. zł.
W 2013 roku, tuż przed Wielkanocą, kontrolę w punkcie przeprowadził m.in. sanepid, a powiatowy inspektor sanitarny w Tarnowie wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działalności punktu. Konsekwencją była kolejna, ale podjęta już przez magistrat – stowarzyszeniu wypowiedziano umowę w trybie natychmiastowym, wstrzymano też wypłatę pieniędzy za marzec. Już wtedy miasto nie wykluczało zbadania całej sprawy pod kątem nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
Minęło kilka miesięcy…
– Mimo zwrócenia się do Stowarzyszenia Ponad Barierami o uzupełnienie dokumentów i danych nie otrzymaliśmy ich w terminach zgodnych z umową. Sprawę przekazaliśmy do wydziału windykacji w magistracie. Wszczęto postępowanie administracyjne, trwa od wiosny. Zadanie, jakie zlecono stowarzyszeniu, jest ciągle nierozliczone. Na podstawie przekazanej nam wiosną dokumentacji uznaliśmy, że stowarzyszenie zwrócić powinno część otrzymanej dotacji. Początkowo było to ponad 27 tys. zł, obecnie – niespełna 24 tys. zł. Odsetki są cały czas naliczane. Otrzymujemy też kolejne wyjaśnienia; niewykluczone, że kwota ta może się zmienić. Być może sprawę uda się wyjaśnić i zamknąć w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Ale gdyby się okazało, że oczekiwanego przez nas efektu nie ma, rozważane będą dalsze kroki prawne – mówiła pod koniec minionego roku Magdalena Osiak, dyrektor Centrum Spraw Społecznych w tarnowskim magistracie.
W międzyczasie stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji tarnowskiego sanepidu na tyle skutecznie, że Małopolski Inspektor Sanitarny zaskarżoną decyzję o zamknięciu punktu dla osób nietrzeźwych uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Stowarzyszenie Ponad Barierami skorzystało też z możliwości odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
– Sentencja orzeczenia wydana przez sanepid w Krakowie była sprzeczna z uzasadnieniem tarnowskiego sanepidu. Naszym zdaniem z otrzymanego uzasadnienia nie wynika wprost czy decyzja tarnowskiego sanepidu została uchylona ze względu na braki, błędy formalne, czy jednak merytoryczne. Złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, termin rozprawy wyznaczono na styczeń 2014 roku. Od tego właśnie rozstrzygnięcia zależeć będzie nasze dalsze postępowanie. Nie rozmawialiśmy jeszcze o ewentualnych staraniach o odszkodowanie do miasta za niesłusznie rozwiązaną umowę. Czekamy na zakończenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez miasto i na orzeczenie sądu administracyjnego – mówi Teresa Rygiel, radca prawny, pełnomocnik Stowarzyszenia Ponad Barierami.
Od maja do grudnia 2013 roku punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów. W sumie otrzymał dotację w wysokości 425 878 zł. O nowym podmiocie przedstawiciele urzędu miasta wypowiadali się pozytywnie.
W grudniu minionego roku miasto rozstrzygnęło kolejny konkurs na prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Tarnowa. Wiadomo już, że w tym roku punkt ten prowadzić będzie Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, a otrzyma na ten cel 606,9 tys. zł.

REKLAMA
REKLAMA
Ustaw powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments