Ulica Traktorowa dalej będzie straszyć

0
224
W tym roku nie dojdzie do remontu blisko 200‑metrowego odcinka ul. Traktorowej | fot. Tadeusz Koniarz
REKLAMA

Mieszkańcy ul. Traktorowej w Tarnowie skarżą się, że pomimo obietnic przedstawicieli tarnowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, w tym roku nie dojdzie do remontu blisko 200-metrowego odcinka ulicy. Dokumentacja dotycząca modernizacji jest już gotowa od 2016 roku, jednak nadal nie znaleziono pieniędzy na realizację inwestycji.

REKLAMA

Ulica w dzielnicy Krzyż wykonana jest z połamanych płyt betonowych i nie przechodziła żadnych remontów od kilkudziesięciu lat. Mieszkańcy skarżą się, że miasto nie reaguje na ich apele i prośby związane z naprawą drogi.
– Przejazd przypomina pokonywanie toru z przeszkodami. To wstyd dla miasta, 200-metrowa droga prowadzi do zakładu energetycznego, wzdłuż niej znajduje się kilkanaście domów oraz siedziby czterech firm. W ubiegłym roku pojawiały się informacje, że remont ul. Traktorowej ma spore szanse na uwzględnienie w budżecie Tarnowa na 2020 rok. Ostatecznie okazało się, że po raz kolejny nas pominięto! – grzmią mieszkańcy ul. Traktorowej.
Ponad 3 lata temu na ulicy tej pojawili się geodeci. Wykonano pomiary, jednak… dalszych kroków nie poczyniono. Co ciekawe, dokumentacja projektowa modernizacji drogi została opracowana już w 2016 roku. Zawiera nie tylko przebudowę ulicy, ale również rozbudowę kanalizacji deszczowej. Szacowana wartość prac na 2017 rok wynosiła 1,7 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że projekt uwzględniał jedynie koszt prac budowlanych bez dodatkowych opłat związanych z wykupem nieruchomości, a miasto nie ma praw do całości drogi. Właścicielem części nieruchomości jest m.in. Tauron, więc bez rozmów na temat wykupu na pewno się nie obędzie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę rosnące ceny na rynku budowlanym, przebudowa trasy pochłonie większe pieniądze, niż przewidywano w 2017 roku.
Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie mówi, że ul. Traktorowa nie należy do głównych arterii w mieście, więc nie znajduje się na liście najpilniejszych inwestycji. – Budżet ustalają miejscy radni. Przesłanki, którymi kierują się przy podziale pieniędzy, są znane tylko im. Niektóre inwestycje są priorytetowe, a inne mniej istotne. W tym roku zdecydowano się nie przeznaczać żadnych pieniędzy na remont ul. Traktorowej. W 2020 roku będziemy przeprowadzać inwestycje na drogach, które zostały już wcześniej zakontraktowane, a na które otrzymaliśmy dofinansowanie unijne lub z Funduszu Dróg Samorządowych, ulice wpisane w budżet Obywatelski, a także ujęte w finansach poszczególnych rad osiedli.
Mieszkańcy ul. Traktorowej pilny remont drogi argumentują tym, że znajduje się ona w sąsiedztwie Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, więc mogłaby służyć samochodom ciężarowym. Okazuje się jednak, że parametry ulicy wskazują, że jest to jezdnia o maksymalnej nośności 3,5 tony. Nie ma więc możliwości, aby mogły korzystać z niej tiry. – Każdego roku przygotowujemy szereg propozycji do realizacji. Na ten rok do budżetu złożyliśmy około 100 wniosków dotyczących remontów i budowy dróg. Na realizację może liczyć tylko kilkanaście z nich. Problemem ul. Traktorowej jest przede wszystkim jej nieuregulowany stan prawny. Potrzeba wykupu gruntów sprawia, że inwestycja przesuwana jest w czasie. Obecnie trudno stwierdzić, co stanie się za siedem miesięcy, kiedy wstępnie będziemy planować budżet na 2021 rok. O tym, czy ul. Traktorowa znajdzie się na liście zadań, zdecyduje zapewne sytuacja finansowa miasta – dodaje Artur Michałek.

REKLAMA

Dodaj komentarz

  Ustaw powiadomienia  
Powiadom o